Produkt

Ideer til projektopgavens produkt. Eksempler på elevers produkter.

Produktet skal benyttes i fremlæggelsen

Under arbejdet med projektopgaven skal der fremstilles et produkt. Produktet skal være relevant for projektopgavens problemformulering, og det skal benyttes i fremlæggelsen. I princippet kan der vælges mellem utallige udtryksformer, men eleven bør vælge en udtryksform, der passer til fremlæggelsens pointer. Eleven bør også vælge udtryksform efter sine egne styrkesider. Det er svært at nå at blive dygtig til en bestemt teknik på en travl projektuge. Det er en god ide at beslutte sig for produktet ret tidligt i projektarbejdet, da det ofte er en tidssluger.

Eksempler på produkter:

 • nudging (se højremenuen)
 • debatprogram
 • tegning
 • teaterstykke
 • collage
 • demonstration af forsøg
 • film
 • brochure
 • sang
 • rollespil
 • oplæsning af egen lyrik
 • udstilling
 • happening
 • novelle
 • avis
 • blog
 • hjemmeside
 • reklame
 • fotomontage
 • maleri
 • produktion af mad
 • udarbejdelse af kogebog
 • skyggeteater
 • hørespil
 • spil
 • musikvideo osv.

Elevers produkter

Her kan du se eksempler på produkter lavet i et projektopgaveforløb - af elever i 8. og 9. klasse på Gammelgaardsskolen.

Yahya Hassan

© Hasebullah Badloon

Projektopgave om Yahya Hassan. Hasebullah har produceret et modsvar til Hassans opgør med sine forældres generation. Hasebullah fremfører på videoen sin egen udgave af Hassans digt "BARNDOM". 

Børn og skilsmisse

Skilsmissespil

Frida og Marieke har lavet et samtalespil. De foreslår, at der etableres samtalegrupper på alle skoler i Danmark for børn, der har oplevet en skilsmisse. Spillet fungerer som en håndsrækning til at få gang i samtalerne.

Samtalespillet består af spilleplade og regelsæt.

Udvikling af resistente bakterier

Valdemar har lavet en stopmotion, som illustrerer, hvordan bakterier kan danne resistens overfor antibiotika.

Fattigdom i Danmark

Sophia og Frida har lavet en kampagnefilm om fattige børn i Danmark. Filmen hedder "Føler du dig heldig?"

Verdensanskuelse

Maleri

Projektopgave om verdenssyn. Maleriet illustrerer et naturvidenskabeligt kontra et religiøst syn på verden. Maleriet fungerede som en rød tråd i elevernes fremlæggelse. De forklarede og gennemgik maleriets symbolik og betydningen af elementernes placering i forhold til hinanden.

Del af pakke