Professionelle læringsfællesskaber

Forskning viser, at stærke professionelle læringsfælleskaber, hvor underviserne i skolen deltager i et tæt, forpligtende samarbejde om at skabe bedre betingelser for læring for alle elever, har meget stor indflydelse på, hvor dygtige eleverne bliver.

Folkeskolereformen har sat en helt ny dagsorden for skolerne. Målet om at alle elever skal blive så dygtige som de kan og de konkrete succesindikatorer for udviklingen i andelen af elever, der er placeret i forskellige resultatkategorier i de nationale test kræver kontinuerlig, målstyret udvikling af skolernes praksis, så der år efter år opnås øget læring og trivsel for eleverne. 

 

En afgørende betingelse herfor er en kontinuerlig kompetenceudvikling på skolen. Et af de mest effektive måder at opnå det på er at udvikle skolens teams til lærende teams, hvor deltagerne hele tiden er i gang med i fællesskab at udvikle og afprøve nye ting i undervisningen.

 

Hovedpointer

Casen Team1 og Team 2 illustrerer nogle af forskellene mellem et lærerteam, der fokuserer på koordinering af aktiviteterne i skolen og et lærerteam, der fokuserer på elevernes læring. Casen slutter med refleksionsspørgsmål.

Artiklen Professionelle læringsfællesskaber i skolen: Hvad, hvorfor, hvordan? præsenterer de grundlæggende træk ved og forudsætninger for et professionelt læringsfællesskab samt den forskning, der har undersøgt, hvad denne form for samarbejde betyder for elevernes læring. En vigtig forudsætning for dette tætte samarbejde er en høj grad af tillid og åbenhed. Derfor er det centralt at ledelsen deltager aktivt og skaber de rigtige rammer, samt at teamet arbejder sig frem til fælles værdier og klare aftaler om spillereglerne for samarbejdet.

I et appendix til artiklen er der inspiration til drøftelse af værdier og spilleregler i et team.

  

Fakta om projektet 

  • Projektet er udført af SFI - Det Nationale Center for Velfærd.
    Projektleder: Jørgen Søndergaard. 
    Øvrige projektdeltagere: Poul Erik Mouritzen, SDU, Maria Keilow SFI og Stine Bagger, SFI.
  • Projektet ”Udvikling af materiale til brug for indsatser til at styrke strategisk pædagogisk lederskab i skolen” er et udviklings- og formidlingsprojekt, der kobler den internationale forskning om organisationer, ledelse og elevers læring til en dansk skolekontekst. Projektets materialer og redskaber er afprøvet i et tre semesters fag  på master i offentlig ledelse med titlen ”Strategisk pædagogisk lederskab i skolen”.  
  • Projektet har varet 2½ år. 
  • Målgruppe: Alle der har ledelsesopgaver i skolen eller skolevæsenet.
  • Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet (Projektnummer: 136285) samt SFI.  
  • Udgivelsesår: 2016

Del af pakke

Relaterede filer

Artiklen fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Casen illustrerer nogle af forskellene mellem et lærerteam, der fokuserer på koordinering af aktiviteterne i skolen og et læreteam, der fokuserer på elevernes læring. Casen slutter med refleksionsspørgsmål.