Projekt Brøkbrikker – design en praktisk opbevaring.

Hvad gør man, når den originale æske til et produkt ikke kan mere eller er blevet væk? I det flg. eksemplificeret gennem en opgave, hvor eleverne laver nye opbevaringer til skolens brøkbrikker.

Aktiviteten er stillet til rådighed af Poul og Mette samt 5B (20 elever) fra Susålandets Skole.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål:

Eleverne kan designe og producere en opbevaring, som opfylder stillede krav.

Brøkbrikopbevaring løsning

Undervisningsaktivitet:

Her er der taget udgangspunkt i et konkret opbevaringsbehov. Nemlig skolens brøkbrikker.

Brøkbrikker i kaos i kasse

Der er således tale om en aktivitet, der tilgodeser såvel innovation som entreprenørskab, idet elevernes produkt skal opfylde et behov hos andre end dem selv. jf. fagformål Stk.1.

Aktiviteten vil let kunne omsættes til opbevaring af andre mindre emner.

Se også elevmateriale under relaterede filer.

Hvad gør læreren?

Danner elevgrupper.

 

Opstiller rammerne for aktiviteten:

 • Produktet skal være handy. Det vil sige at I skal tænke på:
  • Størrelse (skal kunne stå på en hylde)
  • Vægt
   (skal kunne slæbes frem og tilbage til/fra klasser sammen med fem andre brøkbeholdere)
  • Transport
 • Det skal være let at overskue om alle brikker er der.
 • Beholderen skal kunne lukkes.
 • Produktet skal være lækkert og pænt.
 • Ideen/ideerne skal bearbejdes og beskrives enten med tegnede skitser eller modeller i pap eller lignende.

Hvad gør eleverne?

Idegenererer.

Tegner og beskriver flere løsningsforslag, hvor de hele tiden forholder sig til de opstillede rammer.

Laver evt. model i pap af deres opbevaringside.

 

Samarbejder om at producere den valgte ide.

Justerer evt. ideen undervejs gennem afprøvninger.

Udsavning af beholder
Brøkbrikopbevaring proces

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

Eleverne kan designe og producere en opbevaring, som opfylder stillede krav.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven bidrager med ideer til produktet og udfører anviste dele af produktet.

Niveau 2: Eleven udvikler mindst en ide og udfører et produkt.

Niveau 3: Eleven udvikler flere ideer, herunder modeller, samt udfører det endelige produkt.

Der er tale om gruppearbejde. Eleven opfattes således at udføre idegenerering og produkt, når dette sker i samarbejde med gruppens øvrige elever.

   

Brøkbrikopbevaring løsning

Evaluering:

Undervejs i aktiviteten drøfter lærer-elever samt elevgruppen indbyrdes, hvorledes deres ideer lever op til de stillede rammer for aktiviteten.

Det færdige produkt overdrages til brugeren. Her viser det sig, om funktionaliteten er i orden.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Design
Produktrealisering
Fase 2
Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer
Eleven har viden om funktion i relation til udførelsen af produktet

Relaterede filer

Huskeseddel til eleverne med rammerne for arbejdet med at designe en opbevaring til brøkbrikker.