Projekt om anbragte børn og unges undervisning

”Styrkelse af kvaliteten af anbragte børn og unges undervisning” er et satspuljeprojekt, der løber fra oktober 2013 til udgangen af 2016. Projektet skal sikre, at flere anbragte børn og unge får undervisning af højere kvalitet, og at flere anbragte børn og unge på interne skoler på anbringelsessteder får videre uddannelse end grundskolen.

Mål

Partnerskaber
  • Undervisningen på de interne skoler skal leve op til kravene i folkeskoleloven
  •  Anbragte børn og unges skolefaglige udvikling skal prioriteres af alle involverede aktører
  • Samarbejde og videndeling på tværs af kommuner, interne skoler og folkeskoler om øget faglighed og inklusion 

Nedenfor kan du læse om de aktiviteter, der er igangsat for at opnå målene:   

1. Om vejlednings- og inspirationsmaterialer om god visitations- og tilsynspraksis til interne skoler

Tilsyn
For at understøtte de interne skoler i at leve op til kravene i folkeskoleloven, er der blevet udarbejdet et vejlednings- og inspirationsmateriale om god tilsynspraksis rettet mod kommunale tilsynsførende.  
Se tilsynsmaterialerne her.

 

Visitation
For at understøtte, at anbragte børn og unges skolefaglige udvikling prioriteres af alle involverede parter, for eksempel i kommunale skoleforvaltninger, er der blevet udarbejdet et vejlednings- og inspirationsmateriale om god visitationspraksis, der er rettet mod kommunale chefer og anden ledelse med ansvar for visitationsprocesser.
Se visitationsmaterialerne her.

 

For at udbrede viden om materialerne er der gennemført fem regionale møder om materialerne med deltagelse fra 64 af landets kommuner.

 

2. Partnerskaber og film

For at understøtte samarbejde og videndeling på tværs af kommuner, interne skoler og folkeskoler er der gennemført partnerskaber mellem kommuner, interne skoler og folkeskoler.
Se alle materialer fra projektet.  

Der er desuden produceret fem film om partnerskaber i forskellige kommuner, der dokumentere de virksomme mekanismer og viser, hvordan det undervisende samarbejder om kompetenceudvikling og videndeling for at styrke faglighed og inklusion. 

Se alle filmene her.