Projektopgaven

Krav til projektopgaven • Inspiration til vejledning af eleverne • Fokus på innovation og entreprenørskab
Til temaforsiden

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om projektopgaven i 9. klasse i udskolingen er henvendt til lærere og pædagogisk personale.

 

Projektopgaven er en tværfaglig opgave, der tager afsæt i fagenes mål. Formålet med projektopgaven er at udvikle og vurdere elevens projektfaglige kompetencer.

I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan du læse om:

  • Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektarbejdet med dine elever

OBS!

Vær opmærksom på at der i juni 2014 blev udstedt en ny bekendtgørelse om projektopgaven. Af bekendtgørelsens § 3, stk. 2 fremgår det, at valgfag, der ikke indgår i prøverækken, og som eleven undervises i på 9. klassetrin, skal indgå i elevens projektopgave.

Forberedelse (8)

Elevark om projektopgave

Ur
Eksempel på elevark om projektopgaveforløbet. Elevarket indeholder en tidsplan, en beskrivelse af bedømmelseskriterierne, rammerne for synopsen og produktet samt tips og tricks til den gode fremlæggelse.

Emnevalg

billedcollage.jpg
Overemne og delemnerne vælges i samråd med eleverne. Se eksempler og skru op for hjernen med brainstorming og mindmapping.

Problemformulering

Illustration til projektarbejde
Problemformuleringen er hele projektarbejdets omdrejningspunkt. Tag eleverne ved hånden og vis dem vejen til en god problemformulering.

Gruppekontrakt

Gruppe
Lad eleverne afstemme deres forventninger til gruppearbejdet ved at lave en gruppekontrakt.

Bedømmelse

Sejrsskammel
Projektopgaven skal bedømmes med en karakter og en skriftlig udtalelse. Her finder du information om kriterierne for bedømmelsen og link til en udtalelsesgenerator.

Gennemførelse (3)

Synopsis

pen og papir
Skal eleverne aflevere synopsis? Her finder du forslag til synopsens indhold og eksempler på synopser skrevet af elever.

Produkt

Produkt.jpg
Ideer til projektopgavens produkt

Fremlæggelse

Fremlæggelse.jpg
Fortæl eleverne hvordan den gode projektfremlæggelse forløber.

Bekendtgørelse (2)

Valgfaget i projektopgaven

Skolereform
Eleven skal inddrage musik i projektopgaven på 9. årgang, såfremt eleven har dette valgfag - men hvordan? Her kan du læse om inddragelse af valgfaget og finde svar på typiske spørgsmål.

Relaterede filer

Vejledningen til projektopgaven giver et overblik over projektopgavens krav og fokuspunkter, herunder: problemformulering, gruppedannelse, produkt og fremlæggelse, innovation og entreprenørskab samt bedømmelsen.