2016: Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen

Oktober 2016 er der offentliggjort en række rapporten, der giver en status for folkeskolereformen cirka 2 år efter reformens implementering. Forskningschef Andreas Rasch-Christensen beskriver i videoklip udvalgte resultater fra rapporterne.

Om resultaterne v. Andreas Rasch-Christensen  (7:38 min.)

Forskningschef hos VIA UC, Andreas Rasch-Christensen, beskriver udvalgte resultater fra rapporterne i videoen ovenfor.

Om rapporterne 

Rapporterne analyserer og beskriver bl.a. kommuners og skolers samarbejde og styring, skoleledelse, skolebestyrelsernes arbejde, læreres og pædagogers beskrivelse af skoledagen og elevernes oplevelse af skoledagen.

Rapporterne er udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning) samt EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). 

Samlet oversigt over publikationer fra evaluerings- og følgeforskningsprogrammet