Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Klasse arbejder ved PC

Som opfølgning på anbefalingerne fra Ekspertgruppen om ro og klasseledelse er der udarbejdet (se under relatered filer):

  • En guide til undervisere vedr. den del af det at udøve klasseledelse, der omhandler formulering af læringsmål
  • Syv konkrete eksempler på, hvordan der kan opstilles mål på lektionsniveau. Du finder syv eksempler på kortere undervisningsforløb af 2-3 ugers varighed, som konkretiserer, hvordan læringsmål kan formuleres på lektionsniveau (45 minutter). Eksemplerne har til formål at illustrere, hvordan læringsmål kan formuleres, og hvordan der kan gives evaluering og feedback til eleverne på læringsmål. I eksemplerne kan du følge formuleringen af læringsmål fra kompetencemål, færdigheds- og vidensmål til læringsmål og tegn på læring. Der tages udgangspunkt i undervisningens tre faser, nemlig planlægning, gennemførelse og evaluering

Du kan tillige læse nærmere om klasseledelse, som kan mindske den undervisningsforstyrrende uro i klassen og understøtte et trygt og inkluderende undervisningsmiljø, der giver eleverne de bedste forudsætninger for læring. Du finder også værktøjer til, hvordan der tages konkret hånd om konflikter og mobning, så der skabes et miljø, hvor eleverne trives med hinanden og udvikler deres sociale kompetencer. 

Ro og klasseledelse

Vred lærer

Virker konsekvenser?

Er anvendelsen af konsekvenser en mulig strategi overfor dine elever? Find et muligt svar her.