Sammenlign elevernes egne levevilkår med andre kulturers

Eleverne lærer at sammenligne deres egne levevilkår med levevilkårene andre steder i verden ved hjælp af et interaktivt værktøj.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Aktiviteten kan med fordel anvendes som led i et egentligt forløb.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

Jordkloden med billeder af ansigter

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan beskrive forskelle og ligheder mht. levevilkår for børn i Danmark og børn i udvalgte lande.

Undervisningsaktivitet

Sådan Bor Jeg er udgivet af  MUNDU – center for global dannelse med støtte fra DANIDA og Undervisningsministeriet.

På hjemmesiden er der portrætter af en række børn i forskellige lande i film, fotos og tekst, der beskriver geografi, levevilkår, historie, klima, økonomi og kommunikation.

På hjemmesiden er der desuden temaer om familie, mad, bolig, skole, forbrug og miljø, tøj og børns rettigheder samt elevopgaver og Lærervejledning.   

Brug af Sådan Bor Jeg uden login

I den aktivitet der beskrives nedenfor, anvendes Sådan Bor Jeg som udgangspunkt uden login. Eleverne kan umiddelbart gå i gang med at sammenligne levevilkår i forskellige lande.   

Brug af Sådan Bor Jeg med login

På Sådan Bor Jeg kan du som lærer også oprette dig som bruger og derefter tildele eleverne hver deres profil. Eleverne kan på profilen indtaste data om deres dagligdag, som de så kan sammenligne med data om dagligdagen for børn i andre lande.

Sådan bor jeg
© MUNDU

Figur 1. På verdenskortet vælges det barn, der skal vises fakta om.

Sådan bor jeg
© MUNDU

Figur 2. Eksempel på fakta om Shirin fra Egypten.

Sådan bor jeg
© MUNDU

Figur 3. Sammenligning af elforbruget hos Shirin fra Egypten og Sita fra Nepal.

Materialets Lærervejledning indeholder eksempler på undervisningsaktiviteter, der guider førstegangsbrugeren godt rundt på Sådan Bor Jeg.

Hvad gør læreren?

Aktiviteten introduceres

Eleverne inddeles i makkerpar eller mindre grupper. 

Hvad gør eleverne?

Eleverne åbner Her Bor Jeg, og går ind på siden med oversigtskortet (fig. 1).

Hver gruppe udvælger 2 eller flere børn fra Her Bor Jeg, som de skal sammenligne (fig. 2).

Hvad gør læreren?

Læreren understøtter og observerer elevernes arbejde med Her Bor Jeg.

Hvad gør eleverne?

Eleverne undersøger og beskriver hvert barns levevilkår (fig. 3).

Hvad gør læreren?

Læreren lader grupperne præsentere deres sammenligninger af børn fra Her Bor Jeg.

Læreren har en afsluttende klassesamtale, der handler om, hvordan de forskellige levelilkår er fordelt på Jorden og om baggrunden for de forskellige levevilkår.

Hvad gør eleverne?

Eleverne præsenterer deres sammenligninger af forskellige børn.

Eleverne deltager i en klassesamtale om levevilkår forskellige steder på Jorden.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan beskrive forskelle og ligheder mht. levevilkår for børn i Danmark og børn i udvalgte lande.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven identificerer forskellige typer levevilkår.   

Niveau 2: Eleven beskriver forskellen på forskellige typer levevilkår.   

Niveau 3: Eleven analyserer baggrunden for forskellige typer levevilkår.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Eleverne kan gruppevis forberede en mundtlig præsentation, som med udgangspunkt i de børn de har sammenlignet. Lad grupperne fremlægge for klassen, og følg op på hver præsentation med en kort evalueringssamtale.

Relaterede links