Se hvordan du får eleven til at kombinere faglige metoder og metodiske refleksioner

"Problemet opstår, fordi eleven kan belyse sin sag alene ved hjælp af sine fag-faglige metoder, så de meta-metodiske refleksioner for den enkelte elev kommer til at fremstå som irrelevante og vanskelige at integrere i arbejdet med sagen. For at modvirke denne situation har vi udviklet den videnskabelige basismodel som en ramme, eleverne kan arbejde ud fra i forbindelse med deres projekter", skriver Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell.

"Den videnskabelige basismodel er bygget op omkring fire spørgsmål, som eleven skal besvare:

1. Hvad er dit spørgsmål?2. hvordan kan du gribe din undersøgelse an? 3. hvorfor kan du gribe det an på den måde?; 4. Hvad kan gå galt i din undersøgelse? Dermed integrerer modellen metode-anvendelse og meta-metodisk refleksion ved at relatere dem til samme grundlæggende mål-middel struktur.

Svaret på 1 definerer målet; svaret på 2 angiver midlet til at opnå målet; svaret på 3 angiver, hvorfor midlet er egnet til at opnå målet; og svaret på 4 angiver, hvad der kan gå galt til trods for at midlet er egnet til at opnå målet. Udover at den skaber denne sammenhæng, er modellens styrke, at den netop er en basismodel, som på grund af sin almene karakter formår at rumme AT-fagets tværfaglighed. Der er derfor grund til at tænke, at modellen med fordel kunne inddrages i undervisningen i AT-faget hvis man vil sikre sig at målsætningen om tværfaglige refleksioner bliver indfriet."

Læs mere i artiklen "VIDENSKABSTEORETISK REFLEKSION SOM GRUNDLAGET FOR TVÆRFAGLIGT ARBEJDE I ALMEN STUDIEFORBEREDELSE".

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord