Seksualundervisning på gymnasierne

På dette modul får du en introduktion til, hvad seksualundervisning på gymnasierne er, og hvorfor det er vigtigt. Du får ligeledes inspiration til, hvordan du kan inddrage målrettet seksualundervisning og arbejde med seksualitet, sundhed, køn, krop, rettigheder i de forskellige fag på de gymnasiale uddannelser.
Billede af tre elever der kigger på en computerskærm
© Sex&Samfund

Hvorfor seksualundervisning på gymnasierne?

Det er i ungdomsårene, at de fleste har deres seksuelle debut. Og det er i den periode, at flest bliver smittet med sexsygdomme. Det er også i ungdomsårene, at de unge har travlt med at ”opfinde sig selv”, herunder deres seksualitet, køn og identitet. De unge reflekterer over, hvem de vil være, hvordan de vil være, og hvordan de vil se ud. For de fleste unge er ungdomsårene fyldt med nye muligheder, usikkerhed, dilemmaer og masser af ubesvarede spørgsmål. Seksualundervisning er en god faglig ramme at tage disse emner op i. 

Seksualundervisning på gymnasierne skal sætte fokus prævention, sexsygdomme, graviditet og abort, krop, men bør også vedrøre også vigtige emner som sundhed, seksualitet og køn, trivsel, rettigheder, grænser og relationer, diskrimination og respekt for forskellighed. Det positive budskab er det centrale, når man underviser og taler med unge om seksualitet, sex, køn og krop.

Seksualitet er for mange en vigtig del af livet, og noget, der forhåbentlig forbindes med positive følelser som glæde, nysgerrighed og respekt. En vigtig forudsætning for at skabe et godt og positivt sexliv er imidlertid, at de unge har gode redskaber til at passe på sig selv og hinanden.

Seksualundervusning
© Sex og Samfund

Seksualundervisning styrker unges evne til at træffe gode valg 

Seksualundervisning kan være et vigtigt element i unges udvikling af viden såvel som refleksion og handlingsorienterede redskaber i forhold til at håndtere det begyndende voksenlivs muligheder og udfordringer omkring seksualitet, køn, identitet, relationer og intimitet. Ifølge Sex & Samfund kan aldersvarende og dialogbaseret seksualundervisning bidrage til, at unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. Seksualundervisning til gymnasieelever kan også skabe øget mangfoldighed og modvirke diskrimination. Et positivt fokus på mangfoldighed, rettigheder og normer omkring køn, seksualitet, krop kan styrke både det sociale fællesskab i klassen og den enkeltes personlige identitetsskabelse og selvværd.

Læs mere om Sex & Samfunds principper og anbefalinger til seksualundervisning til unge påwww.bedreseksualundervisning.dk

Seksualundervisning styrker unges evne til at træffe gode valg 

Seksualundervisning kan være et vigtigt element i unges udvikling af viden såvel som refleksion og handlingsorienterede redskaber i forhold til at håndtere det begyndende voksenlivs muligheder og udfordringer omkring seksualitet, køn, identitet, relationer og intimitet. Ifølge Sex & Samfund kan aldersvarende og dialogbaseret seksualundervisning bidrage til, at unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. Seksualundervisning til gymnasieelever kan også skabe øget mangfoldighed og modvirke diskrimination. Et positivt fokus på mangfoldighed, rettigheder og normer omkring køn, seksualitet, krop kan styrke både det sociale fællesskab i klassen og den enkeltes personlige identitetsskabelse og selvværd.

Læs mere om Sex & Samfunds principper og anbefalinger til seksualundervisning til unge påwww.bedreseksualundervisning.dk

Eksempler på undervisning...

Sex på spil – et onlinespil om lyst, grænser og rettigheder

Er unge i tvivl om andres signaler? Sådan lyder et af spørgsmålene i onlinespillet ”Sex på spil”, som er et klassisk brætspil med terning og spilleplade, hvor eleverne i grupper skal besvare spørgsmål og diskutere dilemmaer om sex, grænser, seksualitet, relationer, rettigheder, sikker sex. Find spillet på Uge Sex på Sexlinien.

 

Kys på kryds og tværs

Undervisningsfilm med unge, der taler om forskellige reaktioner på når to personer af samme køn og to personer af modsatte køn kysser med hinanden på skolen. 

© Sex&Samfund

Produceret i samarbejde med

Sex & Samfund

Sex & Samfund
Sex & Samfund arbejder nationalt og internationalt med trivsel, rettigheder, køn, krop, seksualitet og seksuel sundhed. Læs mere på www.sexogsamfund.dk

Sex & Samfund står bag Undervisningskampagnen Uge Sex samt  www.underviserportal.dk, hvor man som underviser kan finde undervisningsaktiviteter til seksualundervisning.

Sex & samfund står også bag informations og rådgivningsportalen Sexlinien for Unge www.sexlinien.dk samt rådgivningen www.privatsnak.dk målrettet børn og unge i alderen 10-15 år.

sexogsamfund.jpg

Relaterede links

En undervisningshjemmeside, hvor man kan arbejde online med film, spil, quiz, billeder og artikler fra Uge Sex-materialerne.
Et netbaseret undervisningsmateriale med film, debat, quizzer, spil og forskellige typer af opgaver om køn, krop, sex og seksualitet.
En hjemmeside for undervisere, hvor du kan finde øvelser til seksualundervisning på erhvervsuddannelser, metoder og didaktisk forslag til seksualundervisning til unge, baggrundstekster om unge og sex.
En landsdækkende informations- og rådgivningsportal, hvor unge kan finde information og få anonym rådgivning om sex, seksualitet, krop, sexsygdomme, prævention, følelser, rettigheder, seksuelle problemer, seksuelle overgreb, lyst og relationer.
Få mere info om Uge Sex-kampagnen og tilmelding til Uge Sex næste år.
En organisation der arbejder for at styrke menneskers viden og bevidsthed om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort og seksuel trivsel, herunder seksualundervisning, seksualoplysning og rådgivning til børn og unge.
Et forebyggelsescenter, der arbejder målrettet for seksuel sundhed og bekæmpelse af sexsygdomme.
Temaer om sundhed, seksualitet, sex, kærlighed og parforhold, seksuelle overgreb, familie mm.
En ung-til-ung-rådgivning for unge der er tiltrukket af eget køn eller hvis kønsidentitet falder uden for normen.
En forening der laver politik, sociale arrangementer og udbyder undervisning og foredrag om seksualitet og køn.
Rådgivningstilbud for homo- bi- og transseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk.
En kort og pædagogisk gennemgang af LGBT, om kønsidentitet og seksuel orientering mm.
Hvordan er man panromantisk? Hvad betyder MtK og KtM? Hvordan kommer bifobi til udtryk? Hvad betyder cisnormativitet? Hvornår er man homosocial? Alt dette og meget mere kan du finde ud af ved at slå op i LGBT Danmarks LGBT-ordbog.
Et undervisningsmateriale med film om kærestevold
Et interaktivt dilemmaspil, film og temaer til undervisningen om unges rettigheder i forhold til kroppen, seksualitet, køn og privatliv.
I dette tema om seksualitet stiller portalen Videnskab.dk skarpt på forskningen om menneskers mest intime privatliv.