SIP-EUD 2: Et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø

Formålet med den anden kursusdag (SIP2) er at give input og sparring til skolernes arbejde med udvikling af et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø, der styrker såvel de unge som de voksne elevers faglige udbytte, trivsel og gennemførelse. Efter endt kursusdag har den enkelte skole yderligere operationaliseret og konkretiseret skolens skitse til, hvordan skolen vil styrke et erhvervsrettet læringsmiljø.

Introfilm til SIP2, ”Et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø”.

Deltagerne bedes se filmen ovenfor, som introducerer dagens tema på SIP2.

Desuden bedes deltagerne se minimum én af filmene nedenfor om de fire deltemaer. Skolen skal vælge minimum et af de fire deltemaer, som skolen vil arbejde videre med på dagen.

Vodcast om de fire deltemaer (4)

Åben erhvervsskole (5:38 min)

Elev
Filmen fra Viden Djurs indgår som en del af SIP2 om et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø.

Fællesarealer (7:26 min)

Elever
Filmen fra Roskilde Handelsskole indgår som en del af SIP2 om et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø.

Elevinddragelse (5:56 min)

Elever
Filmen fra SOPU indgår som en del af SIP2 om et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø.

Relationer (4:53 min)

Elever
Filmen fra Mercantec indgår som en del af SIP2 om et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø.