SIP-EUD 3: Udvikling af modeller og metoder til differentiering

Formål: Input og sparring til skolernes arbejde med udvikling og tilrettelæggelse af modeller og metoder, der fremmer den enkelte elevs motivation for at lære og udbytte af undervisningen. Efter endt kursusdag har den enkelte skole efter sparring i netværk fået redskaber til yderligere konkretisering og operationalisering af, hvordan skolen vil videreudvikle sin praksis for differentiering.

Temaer: 

  • Undervisningsdifferentiering som redskab til at motivere og fagligt udfordre eleverne
  • Niveaudeling som redskab til at motivere og fagligt udfordre eleverne
  • It som pædagogisk værktøj til styrkelse af differentiering 

        

Flere perspektiver på differentiering  (7:04 min)

Denne vodcast præsenterer tre perspektiver på differentiering, ved Jeppe Bundsgaard, Karin Løvenskjold Svejgaard og Pernille Hjermov

Flere vodcast om differentiering fra SIP3 (4)

Niveaudeling v. Karin Svejgaard (15:02 min)

KarinSvejgaard
Karin Svajgaard fortæller om niveaudeling som redskab til at motivere og fagligt udfordre eleverne. Videoklippet indgår som en del af SIP3 om udvikling af modeller og metoder til differentiering.