Skoleudvikling i Praksis – SIP-EUD

Undervisningsministeriets kursusforløb i 2015, der havde til formål at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at realisere erhvervsskolereformen ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”.

SIP-kurserne var et konkret og praksisbaseret inspirations – og kompetenceforløb med fokus på at inspirere og understøtte den enkelte skoles igangværende arbejde med at implementere reformen.

Kurserne var rettet mod repræsentanter fra lærere og ledere på alle institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser.

De fire kusrsusrækker

EUD

SIP-EUD 1: Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet

Formål: Input og sparring til skolernes arbejde med implementering af grundforløbets første og anden del med udgangspunkt i den enkelte skoles mest centrale udviklingsbehov. Endvidere er formålet, at den enkelte skole efter endt kursusdag har udarbejdet en skitse til den videre implementering af grundforløbets første og anden del.
Konferencedeltagere

SIP-EUD 2: Et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø

Formålet med den anden kursusdag (SIP2) er at give input og sparring til skolernes arbejde med udvikling af et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø, der styrker såvel de unge som de voksne elevers faglige udbytte, trivsel og gennemførelse. Efter endt kursusdag har den enkelte skole yderligere operationaliseret og konkretiseret skolens skitse til, hvordan skolen vil styrke et erhvervsrettet læringsmiljø.
Jeppe Bundsgaard

SIP-EUD 3: Udvikling af modeller og metoder til differentiering

Formål: Input og sparring til skolernes arbejde med udvikling og tilrettelæggelse af modeller og metoder, der fremmer den enkelte elevs motivation for at lære og udbytte af undervisningen. Efter endt kursusdag har den enkelte skole efter sparring i netværk fået redskaber til yderligere konkretisering og operationalisering af, hvordan skolen vil videreudvikle sin praksis for differentiering.
Konferencedeltagere

SIP-EUD 4: Praksisorienteret undervisning - kobling mellem teori og praksis

Formål: Input og sparring til skolernes arbejde med at koble teori og praksis gennem praksisrelateret undervisning på grund- og hovedforløb. Endvidere hvordan samarbejde mellem virksomheder og skoler kan bidrage til, at eleven oplever sammenhængen mellem uddannelsens teori og praksis.

Mere om Skoleudvikling i Praksis

Læringskonsulenterne

Læringskonsulenterne på EUD

Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelsesområdet rådgiver erhvervsskolerne om kvalitetsudvikling og spreder viden og metoder på tværs af institutionerne. Her finder du materialer fra Læringskonsulenterenes temadage.
Konferencedeltagere

Mere om Skoleudvikling i Praksis – SIP-EUD

Undervisningsministeriet iværksætter i januar 2015 et kursusforløb bestående af i alt fire kurser, der skal understøtte erhvervsskolernes arbejde med at realisere erhvervsskolereformen ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”. SIP-kurserne vil være et konkret og praksisbaseret inspirations – og kompetenceforløb med fokus på at inspirere og understøtte den enkelte skoles igangværende arbejde med at implementere reformen.

Relaterede filer

Dokumentet er en liste over litteratur, rapporter, temahæfter, links mv. til input og inspiration for arbejdet med erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelsesreformen 2014.

Emneord