Skoleudvikling I Praksis – SIP. Reform af de gymnasiale uddannelser

Undervisningsministeriet inviterer repræsentanter for alle gymnasiale uddannelser til at deltage i kursusforløbet ”Skoleudvikling I Praksis (SIP)”. Find materialer og videoer fra SIP-kurserne 2016 her.

Departementschef Jesper Fisker byder velkommen til SIP (4:38 min.)

Formål   

SIP-kurserne arrangeres som et centralt led i implementeringen af gymnasiereformen for at understøtte skolernes arbejde med reformarbejdet og for at sikre, at hele sektoren har adgang til viden og sparring om reformens centrale initiativer.   

Tilmeling til SIP 2017 på GL-E

Materialer til SIP-kurserne

Mads Roke

SIP 1 - "Ledelse af reformimplementering" og "Nyt grundforløb"

Materialer og præsentationer fra Skoleudvikling i praksis - kursusrække 1. Video med Camilla Hutters og Mads Roke Clausen om forandringsprocesser samt forslag til supplerende læsning om indsatsteori og forandringsteori.

Emneord