Reform af de gymnasiale uddannelser

Undervisningsministeriet inviterer repræsentanter for alle gymnasiale uddannelser til at deltage i kursusforløbet ”Skoleudvikling I Praksis (SIP)”. Find materialer og videoer fra SIP-kurserne 2016 og 2017 her.

Formål  

SIP-kurserne arrangeres som et centralt led i implementeringen af gymnasiereformen for at understøtte skolernes arbejde med reformarbejdet og for at sikre, at hele sektoren har adgang til viden og sparring om reformens centrale initiativer.   

Du kan finde materialer og videoer fra SIP-kurserne her.

Link: Materialer og præsentationer fra SIP2 (forår 2017)

Reformens centrale temaer

Annegrete Larsen

Nyt grundforløb

Bedre og kortere grundforløb står der som overskrift i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad betyder det egentlig? Hvad bliver reelt nyt i grundforløbet og hvad er formålet med det? Det forklarer chefkonsulent Jens Refslund Poulsen og kontorchef Annegrete Larsen i videoen herunder. Du kan se hele videoen eller læse nogle af deres svar:
Anders Svejgaard Pors

Det professionsrettede hf

Hf-uddannelsen skal i højere grad professionsrettes, står der i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad ligger der mere præcist i det?

Oplæg fra SIP-kurserne

sip

SIP 2 - oplæg

Find program og materialer fra SIP2, der bliver afholdt i uge 12-13 2017.
sip

SIP 1 - oplæg

Materialer og præsentationer fra SIP 1a til stx.
sip

SIP 1b til hf - oplæg

Materialer og præsentationer fra SIP 1b til hf.

Om SIP og implementeringsnetværk

Møde

De gymnasiale læringskonsulenter

Ministeriet har et team af gymnasiale læringskonsulenter, der bistår skolerne i deres kvalitetsarbejde og understøtter skolernes arbejde med at implementere gymnasiereformen.

Relaterede links

Høring over udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner. Her kan du downloade alle de nye læreplaner, som er sendt til høring.
Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser. Regeringen har indgået et bredt forlig om en reform for de gymnasiale uddannelser. Reformen træder i kraft fra 2017.
Lov om de gymnasiale uddannelser.
Her står de overvejelser, der ligger bag lovteksten på side 19 – 113.

Emneord