Skriv bedre stile og opgaver (For kursister og elever)

Skriveprocessens faser, de enkelte elementer plus noget om den sproglige udformning.

Skriveprocessen består af tre dele: Tænke-skrive-rette.

Tænkeprocessen 

Tegn, tænk, skriv stikord, diskutér, søg viden - alt dette består første del af skriveprocessen af. Brug ikke kræfter på, hvordan du skal formulere dig, men koncentrer dig om indholdet. 

Et stykke ind i processen kan du med fordel systematisere din viden i de elementer, som opgaven består af. Rent konkret kan du fx lave fysiske bunker med stikord, tekster og tanker, der passer til hver del af opgaven.

Finder du gode citater under din vidensopbygning, så placerer en post-it med stikord til, hvordan du kobler citatet med din opgave.

Sidst i processen samler du op og skriver disposition/mind map.

Selvfølgelig er det ikke forbudt at tænke i det videre forløb;) - men ervfaring viser, hvor godt det er at adskille den kreative tænkefase uden indre censor fra selve formuleringsfasen.

Skrivefasen

himlen.jpg

Skriv efter hvordan det passer dig

Skriveprocessen er ikke linær. Du begynder lige dér, hvor du har noget på hjerte. Har du fx lavet et interessant eksperiment, kan du tage denne del som det første.

Nogle har det bedst med at starte med indledning og afslutning, så at deres opgave får vinkel og fokus med det samme. Andre begynder hellere med argumentationen eller dele heraf. Begynd hvor det er meningsfyldt for dig!

Tilrettelæg din skrivning efter din læringsstil, så du får maksimalt udbytte af den tid, du har til rådighed. Du har måske brug for stilheden på et bibliotek, eller måske har du brug for daglig sparring fra kammerater? 

Hurtigskrivning, tænkeskrivning, hvor du skriver dig ind i emnet, er måske lige dig? Så skal du bruge tid på at reudcere din tekst til større præcision. Hvis du mere er til bullets med koncentrerede produkter af tankevirksomhed, skal du bruge tid på at bygge teksten ud.

Rette opgaven igennem for fejl

Brug din tid på at rette de store ting først, så du er sikker på, at du også når dem. Men selvfølgelig skal du hele listen igennem!

 Store ting

 1. Svarer du på det, du bliver spurgt om?
 2. Overholder du genrens krav?
 3. Svarer indhold og argumentation til målgruppen?
 4. Har du dokumenteret?
 5. Vægtning af stof ok?

Mellemstore ting:

 1. Rød tråd, logik, oplysningernes rækkefølge, hænger afsnit sammen. 
 2. Gentagelser?

Mindste ting:

 1. Sprog, stil, tone
 2. Komma 
 3. Sprog, typiske problemer
 4. Citatregler overholdt?
 5. Kildeangivelser
 6. Layout

Den sproglige udformning

874497_.jpg

Det er bare om at finde det, man godt vil blive dygtigere til: Den røde tråd og vinkel måske? Eller kohærens, argumentation, indledninger.

Læs forklaringer og eksempler. Lav øvelserne - og bliv bedre til at skrive rigtig dansk.

Læs også..

Arduino sketch
© Hans Jørn Schmidt

Bliv bedre til dansk (For gymnasieelever)

Se videoer med forklaringer på fejl i dansk. Kommer du fx til at overføre det sprog, du opdaterer status med på Twitter til din danske stil, kan det gå galt.
COLOURBOX851884 (1).jpg

Studieretningsprojektet - SRP (For stx-elever)

Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Opgaven skrives i to fag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Du skal undervejs lige standse op og overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.
737794_.jpg

Studieretningsprojektet - SRP (For htx-elever)

Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Et studieretningsfag skal altid indgå i studieretningsprojektet. Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, og du vælger fagene, så de understøtter den faglige problemstilling Opgaven har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Din besvarelse skal vise, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Relaterede links

Emneord