Spansk valgfag (forsøg) – Fælles Mål og læseplan

På denne side finder du fagformål, introduktion, forsøgsmål og læseplan for forsøgsvalgfaget 3-årigt spansk i folkeskolen. Forsøgsmålene findes printvenlig pdf- og excelversion.

 Download Fælles Mål og læseplan nedenfor

Fagformål

Eleverne skal i faget spansk udvikle kompetencer til at kommunikere på spansk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende spansk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om spansk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med spansk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Faget spansk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i spansktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

Introduktion

Faget spansk som 3-årigt valgfag er et forsøgsfag, der kan udbydes i folkeskolen fra 7.-9. klasse i perioden 2017-2021. Undervisningen omfatter et trinforløb: 7.–9. klasse. Prøvemulighed er under afklaring.

Målene er forsøgsmål, der kræver dispensation fra bekendtgørelsen om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) BEK nr. 663 af 18/05/2015.

Ansøgning om deltagelse i forsøget samt anmodning om dispensation kan ske ved henvendelse til sabine.gadeberg.larsen@stukuvm.dk, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.