A-Sport

A-Sports Idebank er et digitalt bibliotek, der er fyldt med inspiration og bevægelses-instruktioner til den måde at lære på. Man deltager og bevæger sig til viden, færdigheder og kompetencer.
Fremtidens Dagtilbud

’Aktiv læring’ bruges som benævnelse for den måde at lære på, og der tilstræbes konstant på at formidle viden om idræt, motorik og bevægelse i kraft af animationer og levende billeder. På portalen kan man fra det første tryk på tasterne navigere og orientere sig via visualiseringer og bevægelser rundt mellem et utal af lege, øvelser og aktiviteter. Instruktionerne er opdelt i overskuelige trin og formet multimodal, idet både tekst, billeder og tale er med til at sætte rammen for læring. 

Idebanken forsøger at formidle via et aktivt sprog og på denne måde nå den egentlige modtager, der også kan være børn uden om en pædagog eller lærer som mellemmand. Hensigten er ikke at overflødiggøre læreren eller pædagogen, men at skabe et pædagogisk værktøj, som børn og voksne kan interagere med. 

 

Idebanken en opdelt i fire kategorier: aktiv læring, motorik og sanser, lege og idræt & træning.

Den sidste er hovedsagelig udformet med henblik på at give inspiration til idrætslærere, afgangselever og instruktører i foreninger. Indholdet orienterer sig efter de discipliner, vi møder i idrættens verden. I flere tilfælde er der aftaler med repræsentanter fra netop de discipliner, hvor de kan være rollemodeller og læringen kan dermed tage karakter af en ny mesterlære.

 

Kategorien aktiv læring er karakteriseret ved en fokusering på en mere fag-faglig læring, hvor bevægelsen er tilgangen til læring i et fag. I mange af de situationer, hvor børn og voksne traditionelt har været henvist til at træne og øve siddende på en stol ved bordet indeholder idebanken et utal af aktiviteter knyttet til fagene, hvor eleven deltager i bevægelse. Idebanken indeholder mange aktiviteter, der kan understøtte den bevægende tilgang til både matematik og sprogfag, primært selvfølgelig danskfaget.

 

A-sports Idebank er en levende portal, hvor en animator, grafisk designer og ideudvikler & fagkonsulent i et crossover mellem professionerne samarbejder om at udvikle og udforme en platform, hvor brugervenlighed og faglighed er i centrum. Løbende er der opdateringer, nye animationer og aktiviteter og ikke mindst er A-sport at betragte som ‘first movere’ i inddragelse af nye materialer og produkter, der kan højne læring og undervisning for eleverne. Samtlige aktiviteter i Idebanken er suppleret med QR- koder og brugeren er ikke afhængig af digital ‘devices’, men man kan printe og kopiere i det omfang, den enkelte lærer og elev ønsker og har behov for.

 

En kort beskrivelse af Idébanken, samt vejledning, og øvelser til brug af idébanken.