Studieretningsprojektet - SRP (For stx-elever)

Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Opgaven skrives i to studieretningsfag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Du skal undervejs lige standse op og overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Litteraturlisteautomat

Få lavet din litteraturliste helt automatisk! (Link til SkrivOpgave.dk)

Alle kilder skal fremgå af din litteraturliste.

Internetkilder skal altid udskrives, for tekster på nettet er flydende. Du skal kunne dokumentere hvad der stod på en side, da du hentede informationerne.

Vejledning i det hele

Fredericia Gymnasium har en online-vejledning i alle faser i skriveprocessen. Brug den til at forberede dine møder med vejlederen, brug den til at skrive sammenhængende afsnit, brug den til at være sikker på, hvordan et abstract ser ud.

COLOURBOX851884 (1).jpg

SRP med dansk som formidlingsfag

Klik på overskriften og kom hen til en super vejledning i den opgavetype, hvor du bruger dansk som formidlingsfag sammen med matematik eller et naturvidenskabeligt fag. Vejledningen er skrevet af Bente og Flemming Christensen.

Du kan også se et konkret eksempel på en opgaveformulering og en konkret opgave.

 Fagkonsulent i stx-engelsk, Hanne Kær Pedersen svarer på spørgsmål:

"Må eleven referere materiale eller tekstforlæg i SRP/SSO/skriftlige afleveringer?

I særlige tilfælde, hvor materialet er meget nyt, sjældent eller usædvanligt, kan et resume have sin begrundelse i en SRP/SSO eller skriftlig opgave, mens et referat absolut ikke er tilrådeligt. Hvis det er muligt for eleven i stedet at tage fat på temaer og ud fra disse forklare plottet, vil det være langt bedre, og eleven vil ikke spilde plads og ord på noget, der ikke ligger inden for det vi evaluerer.

Hvordan citerer man filmmateriale?

Når det gælder citat i SRP fra filmisk materiale/mediestof er der tre muligheder for eleven.

1. Ved et verbalt citat benyttes transskription og angivelse af minuttæller.

2. Ved et citat af en situation eller scene benyttes skærmdump og minuttæller.

3. Ved anden reference til det filmiske materiale er det muligt at parafrasere tekstnært og angive minuttæller."

Noter

Noter kan være kildehenvisninger eller forklarende noter eller supplerende noter eller definitioner. Placér dem nederst på pågældende side.

Tegn din SRP

Lav mindmap eller flowchart eller tegn din SRP. Dette papir kan give dig et overblik over opgaven, og det er godt at medbringe til vejledningssamtalerne.

Er du god til at tale, men dårlig til at skrive, så får du her et fif: Tal din SRP. Du begynder med at lave en podcast eller lign., hvor du siger, hvad du har tænkt dig at skrive. Indtalingen går med tankens hastighed, så der bliver ingen halve sætninger. Derefter skriver du ned, hvad du har sagt, mens du sorterer lidt i talesprog og gentagelser, etc. Kedelig del, men til gengæld får du måske knækket skrivekoden?

Lærernes læserækkefølge

Lærerne begynder med indledningen og derefter læser vi konklusionen. Konklusionen skal være et svar på opgaveformuleringen. I konklusionen må du ikke komme med nye oplysninger, kun opsummere hvad der allerede fremgår af opgavens hovedafsnit.

Konklusionen er ikke en evaluering af arbejdsprocessen. Du skal altså ikke skrive om, hvordan du har oplevet forløbet.

Relaterede links

SkrivOpgave.dk har samlet SRP til inspiration
Få lavet din litteraturliste helt automatisk!
Vejledning i de enkelte faser i skriveprocessen: klart og instruktivt!
Se især bedømmelseskriterierne!