Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.

Tosprogede elevers læring afhænger i høj grad af, at de får den sprogstøtte, de har behov for. Vel at mærke, hvis de har behov for sprogstøtte. For tosprogede elever dækker naturligvis over en mangfoldighed af sproglige kompetencer.

I folkeskolen er dansk undervisningssprog i alle fag undtagen fremmedsprogsundervisningen. Det betyder, at tosprogede elevers forståelse af indholdet i undervisningen afhænger af, hvor meget dansk de kan, og af, at de tilegner sig dansk i alle fag.

I klasser med tosprogede elever er det med andre ord nødvendigt, at de professionelle systematisk tilrettelægger læringsaktiviteter, der skaber gode betingelser for, at eleverne udvikler fag og sprog samtidigt. Alle elever vil have gavn af dette. Det er imidlertid vigtigt at have for øje, at elever med sproglige udfordringer er afhængige af, at lærere og pædagoger medtænker sproget i alle læringsaktiviteter.

Metoder (7)

Fra ’mine’ til ’vores’ elever med forbedret DSA-indsats

Tal
Tydelige mål og klare retningslinjer var opskriften, da Søndermarkskolen begyndte at arbejde med dansk som andetsprog på en helt ny måde. Først var underviserne skeptiske over for den nye praksis, men i dag kan de slet ikke undvære støtten fra skolens DSA-lærere og -vejledere.

Forældre som sproglig ressource

Forældre og barn
Noget af det mest overraskende ved et forældreinddragelsesprojekt i København var, at det var så nemt at implementere i lærernes daglige praksis. Erfaringer og anbefalinger fra Blågård Skole på Nørrebro.

Med aktionslæring som ledetråd

Elever
Selvom Ellekærskolen har arbejdet med dansk som andetsprog gennem en lang årrække, havde de brug for at betragte udfordringen med nye øjne. Det hjalp et specialdesignet udviklingsprogram og et særligt fokus på aktionslæring med.

Værktøjer (1)

Lexin

Skærmbillede fra Lexin
Lexin består dels af Lexin Billedtema med ca. 1800 ord oversat til en række sprog samt en serie brugervenlige ordbøger for indvandrere.

Cases (3)

Tosprogede på Wall of Fame

Tosprogede
Nørre Fælled Skole har sat skolens arbejde med at styrke tosprogede elevers faglighed på wall of fame.

Sproget er tosprogede elevers vej ind i matematikken

Jacob Sveistrup, Peter Müller og Susanne Poulsen, Ellekærskolen i Aarhus
© Jacob Sveistrup, Peter Müller og Susanne Poulsen, Ellekærskolen i Aarhus
På Ellekærskolen i Aarhus har man været bevidst om sprogets virkning i en årrække og har udarbejdet eget undervisningsmateriale i matematik.

Andet (3)

Relaterede links

Publikationen sætter fokus på læseforståelse og faglige læsekompetencer. Læseforståelse er elevernes evne til at få mening ud af det læste, tilegne sig viden og indsigt, informationer eller oplevelser i mødet med forskellige tekster. Faglig læsning er tilegnelse af faglig viden gennem læsning af tekster i det enkelte fag.