Sundhedsuge på Selandia

I sundhedsprojektet lærer eleven om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for elevens kommende arbejdsliv og personlige liv. Eleven opnår en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge. Eleverne skal beskrive, belyse og præsentere et sundhedsrelateret emne. Elever, som har valgt samme projektemne, samarbejder om at skabe produktet.

Hvor kan forløbet bruges?

Sundhedsugen er udviklet som praksisnær og helhedsorienteret projektundervisning på grundforløb 1 indenfor Teknologi, Byggeri og Transport, Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser samt Kontor, Handel og Forretningsservice.

Forløbet kan bruges generelt på EUD's
grundforløb 1.

I forløbet indgår læringselementer fra følgende fag:

Erhvervsfag 2

  • Arbejdspladskultur
  • Samfund og sundhed

Erhvervsfag 3

  • Arbejdsplanlægning og samarbejde
  • Faglig dokumentation
  • Faglig kommunikation
  • Innovation
  • Metodelære

Forløbets varighed

Forløbet har en varighed af 5 dage.

Som afslutning på forløbet præsenteres elevernes produkt ved en offentlig udstilling.

Indholdet i disse sider er udviklet og leveret af

Lærere og pædagogisk ledelse på Teknologi, Byggeri og Transport, Selandia CEU.

Kontakt

uddannelseschef på

Teknik & Metalskolen og El & Dataskolen

Michael Bang Dyrehave, Selandia CEU

mbdy@sceu.dk

Planlægning (1)

Gennemførelse (1)

 

Sundhedsuge på Selandia – Gennemførelse

Elever i samspil
© NCE, Metropol
Elevernes fremlæggelsen skal indeholde informationer, der gør de andre elever i stand til senere at kunne vælge branche og fag og til at kunne forstå, hvad det enkelte fag indeholder samt hvilke muligheder og krav, der er i den enkelte uddannelse og branche.

Afsluttende Evaluering (1)