Teamsamarbejde

Artiklerne i denne temapakke giver inspiration til arbejdet med didaktisk nytænkning på egen skole. I artiklerne kan du læse om, hvordan en række skoler og kommuner konkret har arbejdet med udvikling af nye undervisningsformer.
Eva

Nøgleordene er systematik og samarbejde. Du kan fx læse om Ishøj kommunes satsning omkring sproglig udvikling via metoden lektionsstudier, om Haderslev kommunes nye fag Matemusik, der er udviklet i forbindelse med den understøttende undervisning, og om tre århusianske skolers erfaringer med fleksible skemaer for at skabe mere variation og sammenhæng i skoledagen. 

Alle projekterne har fået støtte fra Undervisningsministeriets pulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den nye folke­skole.

Som led i udviklingsprojekterne har EVA udarbejdet en række små artikler samt disse to videoer, der viser, hvordan man har arbejdet med nye samarbejdsformer på to af de deltagende skoler.

Se videoen om Carl Nielsen Skolen i Faaborg-Midtfyn kommunes arbejde med masterhold for dygtige elever (video)

© EVA

Se videoen om Strandgårdskolen i Ishøj kommunes arbejde med lektionsstudier gennem ’det sproglige kvarter’ (video)

© EVA

Pulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden

Undervisningsministeriets pulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den nye folke­skole har tildelt midler til 16 udviklingsprojekter i 14 kommuner. Udviklingsprojekterne er gennemført i skoleåret 2016/17. Formålet med puljemidlerne er at lade kommuner og skoler udvikle lokale løsninger med hensyn til nogle af de udfordringer, de oplever i implementeringen af folkeskolereformen, og på den baggrund at skabe praksisnær viden. Puljen støtter udviklingsprojekter, der falder inden for to temaer: udvikling af en længere og mere varieret skoledag samt udvikling af en stærk læringskultur på skolerne.

Relaterede filer

(Artikel) TEMA: Fælles udvikling af nye undervisningsformer
(Artikel) TEMA: Organisering af en varieret skoledag. Tre eksempler fra skolernes praksis.

Emneord