Temadag: Motion og Bevægelse for erhvervsskolernes lærere

Oplægsholdernes præsentationer fra temadagene om Motion og bevægelse, afholdt i oktober 2015.
Motion og bevægelse

  

Erhvervsuddannelsernes læringskonsulenter har i samarbejde med Erhvervs- og produktionsskolernes netværk for sundhedsfremme arrangeret to temadage om Motion og bevægelse, afholdt i Hillerød og Horsens i oktober måned 2015.    

Der var tilsammen 111 deltagere på de to dage fra 47 forskellige erhvervsskoler. 

Find oplægsholdernes præsentationer under Relaterede filer.

Dagens program

Motion og bevægelse

Dagene bød på oplæg om aktuel forskning i bevægelse i erhvervsuddannelser samt oplæg om ledelse af implementering af motion og bevægelse.

Derefter spredtes deltagerne ud i tre workshops om hhv. brain breaks, læring i bevægelse samt idrætslignende aktiviteter.

Dagen sluttede af med oplæg om erfaringerne fra Dansk Firmaidræt om implementering og udførelse af motion og bevægelse på ca. 50 erhvervsskoler landet over.

Evalueringerne af dagen viser, at deltagerne har været meget tilfredse med indholdet på dagen. Men det tyder også på, at det fortsat er en stor opgave for skolerne at implementere motion og bevægelse i undervisningen.

45 minutters motion og bevægelse om dagen

Motion og bevægelse

Temadagene var en opfølgning på kursusrækken Skoleudvikling i Praksis. Med den nye erhvervsskolereform skal undervisningen i grundforløbet tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse mindst svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen.  

Målet med temadagen var at udfolde, hvordan den enkelte skole kan tilrettelægge en aktiv og motiverende undervisning, der på kvalificeret vis integrerer motion og bevægelse i den øvrige undervisning.  

Relaterede moduler