Temadage om bevægelse i udskolingen

Deltag i en af de 6 landsdækkende temadage, hvor bevægelse er i fokus. Her får du inspiration til, hvordan viden kan blive omsat til praksis.

Bevægelse som didaktisk og pædagogisk redskab i udskolingen

Invitationen til temadag om bevægelse som didaktisk og pædagogisk redskab

4 temadage med overskriften ”Udskolingen i bevægelse- hvordan kan bevægelse bruges som et didaktisk og pædagogisk redskab i udskolingen?”

Kom og bliv inspireret til, hvordan I som team kan arbejde med bevægelse i udskolingen, hvor der skabes motivation, variation og elevinddragelse i praksis. På temadagene vil der være forskellige bud på, hvordan der kan arbejdes med disse 3 begreber på forskellige måder og med forskellige tilgange.

Målet med temadagene er, at I som team inspireres til at arbejde med bevægelse på en måske ny måde, hvor det giver mening og med til at kvalificere bevægelsen i udskolingen ud fra forskellige perspektiver.

Derudover skal der være mulighed for at dykke ned i egen praksis og bruge den nye viden i jeres konkrete årsplaner, ugeplaner etc., så det giver mening i jeres konkrete kontekst på egen skole, i egen årgang/klasse. 

I vil blive præsenteret for 3 oplæg, hvor 2 af dem også indeholder praksis, så teorien omsættes til praksis.

    

Idræt og bevægelse i udskolingen

Invitation til temadag om bevægelse i den åbne skole

2 temadage med overskriften ”Idræt og bevægelse i udskolingen”

Idrætsfaget er med skolereformen blevet prøvefag og der er blevet indført daglig ”motion og bevægelse” i folkeskolen.

Hvordan kan idræt og bevægelse tilrettelægges så eleverne i udskolingen oplever progression, alsidig kropslig udvikling og ikke mindst idrættens dannende kvaliteter?

Få teoretiske vinkler og konkrete, praktiske bud på hvordan idræt og bevægelse kan øge de ældste elevers motivation og forudsætninger for fysisk aktiv udfoldelse.

Temadagen består af oplæg og workshops og indeholder viden og erfaringer, samt inspiration til den daglige praksis.