Teori, metode og videnskabsteori i AT - Begynd her!

Eleven skal arbejde med sagen ved hjælp af fagene. Fagene kommer med al deres viden, med deres særlige terminologi og med et beredskab af teorier og metoder som værktøjer til at belyse sagen og opnå indsigt. Hent inspiration fra fagenes sider med metode.

Videnskabeteori og fagenes metoder

Hvordan forankrer vi undervisning i videnskabsteori i fagene med udgangspunkt i den konkrete sag? Fagenes sider med metode finder du under hvert hovedområde.

Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et fag repræsenterer kun sig selv og ikke et bestemt hovedområde, når det indgår i et samarbejde med andre fag. Men videnskabsfagene er historisk funderet i et fagligt fællesskab med andre fag, som de har et tættere slægtsskab med, og hvor der er en længere tradition for et fagligt samarbejde. Se links til humanistiske fags metoder her!
Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal der være et betydeligt samarbejde på tværs af hovedområderne, og det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
Vejledning til Intra

Fagenes teori og metoder belyser sagen

Det er den samme sag, der belyses og undersøges for at opnå indsigt og erkendelse, men fagene anlægger hver deres synsvinkel og går til sagen med forskellige teorier og metoder.

Videnskabsteori

5554_.jpg

Videnskabsteori på videnskab.dk

Artikler og tegnefilm om videnskabsteori: Hvad er videnskabsteori, og hvilken rolle kan det spille for elevernes forståelse? Hent inspiration og materiale til din undervisning. På Videnskab.dk er en lærervejledning "Videnskabsteori for dummies", hvis det skulle have interesse.
Gitter med løve
© JPW

Vidensmønstre

"Vidensmønstre. Tværfaglig refleksion i AT" af Torben Benoni, Mads Rangvid, Thomas Svane og Anders Ølsgaard. Et bud på at tænke videnskabsteori på tværs af hovedområderne.
Våde blade.jpg
© Hanne Heimbürger

Se hvordan du får eleven til at kombinere faglige metoder og metodiske refleksioner

"Problemet opstår, fordi eleven kan belyse sin sag alene ved hjælp af sine fag-faglige metoder, så de meta-metodiske refleksioner for den enkelte elev kommer til at fremstå som irrelevante og vanskelige at integrere i arbejdet med sagen. For at modvirke denne situation har vi udviklet den videnskabelige basismodel som en ramme, eleverne kan arbejde ud fra i forbindelse med deres projekter", skriver Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell.

Elevsider

pressefoto minitex14
© Helle Trolle

Teori og metode - hvad er forskellen? (For gymnasieelever og kursister)

Metoder henter du fra fagene. Fx litterære analysemetoder. Teori er det man tænker, når man vælger en metode. Hvis du fx tænker, at en forfatters liv og erfaringer afspejles og bearbejdes i den litteratur han skriver, vælger du en biografisk litterær analysemetode. Tænker du, at alle historier har nogle strukturer, der er grundlæggende ens, vil du vælge strukturalistisk metode.
vurdering1200_0.png
© Nana Michelsen

AT-SRP: Hvad er forskellen? (For stx-elever)

Her er en forklaring på forskellen mellem SRP og AT. Bag den mundtlige præstation i AT ligger der et arbejde, som svarer til det, du præsterede til SRP. Læs mere i filen!
Ideer

Videnskabsteori (For stx-elever)

Hvad er er karakteristisk for det enkelte fags videnskabelige tilgang? Se om du kan besvare et spørgeskema om videnskabsteori til AT.

Læs også

kernereaktor.jpg

"Verden set og fortalt": Bevidsthed om hovedområderne

Lad eleverne formidle det samme eksperiment i hovedområdernes formidlingsformer. Dette giver dem en bevidsthed om, hvordan fagene producerer viden og med hvilken hensigt de formidler. En kemijournal har fx en klar struktur med samme indholdselementer, fordi andre skal kunne gentage forsøget eller skifte enkelte elementer ud og bedømme virkningen af dette.
Tre pile

AT-inspiration fra Rønde Gymnasium

Kompetenceplan, forløbsbeskrivelse, arbejdspapirer til elever og lærere om videnskabsteori, synopsisbeskrivelse med og uden innovation - her er masser af inspiration!
Elever varmer kolbe i fysiklokalet
© Mads Rehder, Syncline Media og Aslak Gottlieb, Medieundervisning.dk

AT-forløb: Videnskabsteori

Hvordan kan man anvende filosofi i et forløb i Almen studieforberedelse? Her er et forslag.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png