Teorien får mening gennem opgaver i praktikken

Erhvervsskoler giver deres elever opgaver med, som de skal løse ude i praktikken. Det giver mening til undervisningen i teori.

Eleverne på hospitalsserviceassistentuddannelsen på Regionssygehuset i Holstebro fik en opgave med fra skolen ud i deres første praktikperiode: Beskriv en patient og fortæl om kommunikation, menuforslag, transport, rengøring og din egen rolle i forhold til patienten.

Tag billeder

Også eleverne i boligmontering på Skive Tekniske Skole fik en opgave med til praktikken: Udvælg fem forskellige stole, som du skal ompolstre eller ombetrække på praktikvirksomheden. Tag billeder af arbejdsprocessen og beskriv materialerne.

Opgaverne er eksempler på, hvordan en række erhvervsuddannelser som forsøg kobler skoleperiodernes teori sammen med praktikkens praktiske arbejde. 

Mange elever har svært ved at koble teori og praksis. Der er også nogle virksomheder, der ikke kan se nytten af, at deres elever skal i skole”, fortæller projektleder, Marianne Husted, om baggrunden for projektet.

Hun understreger dog, at eleverne som regel gerne vil i skole.

Projektet er udført som en del af Undervisningsministeriets forsøgs og udviklingsprogram om tæt kobling af erhvervsuddannelsernes skole- og praktikdele.

Skole-praktik-skole

Arbejdet med opgaven begynder allerede i skoleperioden. Opgaven knytter an til noget af det teori, eleverne har lært i denne periode. Desuden skal eleverne opstille personlige læringsmål for den kommende praktikperiode.

I løbet af praktikperioden arbejder eleverne løbende med opgaven, og de kan undervejs snakke om den med deres mester eller deres oplæringsansvarlige. Tilbage på skolen afleverer de opgaven og evaluerer den i dialog med læreren.

Eleverne har været rigtig glade for det. Vi synes også, det har virket. Vi kan se på det, de bringer tilbage til skolen, at de har brugt noget af teorien. De er også blevet nysgerrige på det næste teori, de skal lære. Når de står med den konkrete opgave ude i praktikken, kan de se, at der er noget at hente i teorien. Det har en meget motiverende effekt”, siger Marianne Husted.

Relaterede links

Linket fører direkte til møbelpolstreruddannelsen på Skive Tekniske Skole.
Linket fører til Uddannelsesguidens beskrivelse af serviceassistentuddannelsen.