Tinstøbning

I denne aktivitet arbejder eleverne med fremstilling af en støbeform til en tinstøbning. De lærer, at en grundig og præcis fremstilling af en støbeform er forudsætningen for, at støbningen kan lykkes. Støbninger i tin kan f. eks. bruges til dele til smykker, brikker til spil, m.m.

Forudsætningen for aktiviteten er, at eleverne har fået kendskab til at udsave med dekupørsav, da denne teknik danner grundlag for udfærdigelsen af støbeformen.

Aktiviteten kan bruges som et træningsforløb i teknikken dekupørsavning, med de udfordringer og begrænsninger, der følger med en støbeform til tinstøbning. 

               

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

  • Eleverne kan forme en brugbar støbeform til tinstøbning.
støbeform savet ud
© Mark Skiffard

Undervisningsaktivitet

Tin er et blødt materiale med et lavt smeltepunkt, 231,9 °C. Eleverne designer en figur, som støbes i tin.

Elever 4.-5. kl: Af sikkerhedsgrunde er det læreren, der smelter tinnet og hælder det i elevernes fremstillede støbeform. Elever fra 6. kl. må selv arbejde med smeltet tin, jf. Faktaark om sløjd, side 20

Efter støbningen er afkølet viderebearbejdes denne.

Under relaterede filer ligger en uddybende beskrivelse med billeder af tinstøbeprocessen. 

Hvad gør læreren

Instruerer eleverne grundigt i sikkerheden omkring støbningen, herunder, at det støbte skal afkøles, før eleverne skiller støbeformen ad og viderebearbejder deres støbning.

Skaffer tin, smelteskåle samt varmekilde til smeltning af tin.

Hælder det smeltede tin i elevernes støbeforme.

Hvad gør eleverne

Designer den figur de vil have støbt i tin.

Udsaver en støbeform, herunder sørger for evt. lufthuller.

Klipper overskydende materiale væk, f. eks. med en skævbider.

Filer og sliber fladerne og kanterne på emnet.

Den færdige støbning kan der arbejdes videre med, idet emnet kan sættes i skruestik og med en fladtang kan støbningen vrides. Herved opnås et andet udtryk.

støbeform klar til flydende tin
© Mark Skiffard

Støbeform klar til flydende tin.

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

Eleverne kan forme en brugbar støbeform til tinstøbning.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven beskriver hvordan man tegner en figur og saver den ud.

Niveau 2: Eleven udfører en tegning, skærer figuren ud samt sikrer støbeformen med kanaler, så luften i formen kan komme væk.

Niveau 3: Eleven konstruerer en  støbeform, så støbningen bliver fuldendt uden luftlommer samt demonstrerer erfaringer med hvordan man udvikler en form ud fra funktion.

tin klar til smeltning
© Mark Skiffard

Tin klar til at blive smeltet.

Evaluering

Lad eleverne gennemtænke tinnets vej gennem støbeformen, mens figuren tegnes, herunder hvor i formen det flydende tin skal hældes ind.

En grundig efterbehandling af det støbte emne, forhøjer produktets værdi for eleverne.

Galleri (billeder/videoer)

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - forarbejdning
Teknikker
Fase 2
Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning af bløde og hårde materialer
Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer ud fra hensigten med produktet

Relaterede filer

En kort beskrivelse af tinstøbningsprocessen, hvor støbeformen er udskåret i krydsfiner, med billeder. Kan bruges til eleverne til at huske processens rækkefølge.

Relaterede links

Det smeltede tin hældes i støbeformen. En video.
Tinstøbning i en åben form. En video.
Ideer til opstart af tinstøbningsaktivitet, med inddragelse af materiel kultur. Historisk vinkel på støbning med metaller, sikkerhedshensyn under arbejdet og en ide til appetitvækker på aktiviteten.
Kort beskrivelse af fremstilling af støbeform samt selve støbningen.
Beskrivelse af hvordan det støbte emne efterbehandles, så der kommer et flot smykke eller andet ud af støbningen.