Varestrømme i en handelsvirksomhed

Eleverne opbygger et lager og lærer at beskrive og registrere omkostninger i forbindelse med at oprette og vedligeholde et lager. Erhvervsøkonomi niveau F, E, D og C.

Opgavebeskrivelse

Lager

Grupperne skal vælge eller opfinde en handelsvirksomhed og kort beskrive virksomhedens produkter og kunder. Grupperne skal med udgangspunkt i salget beskrive de processer og varestrømme, som dette afstedkommer, og de tilhørende omkostninger. 

Planlægning

Kernestof:

 • Virksomhedstype
 • simpel varelogistik
 • motiver for oprettelse af lager
 • logistiske omkostninger
 • logistisk effektivitet
 • styring og optimering af vareindkøb.

Delelementer:

 • Engrosvirksomheder
 • varestrømme
 • direkte og indirekte distribution
 • tab og svind
 • mangelomkostninger
 • lageromkostninger
 • ordreomkostninger leveringsservice og optimal indkøbsstørrelse
 • sammenhæng mellem moduler i et økonomisystem.

Læringsmålene opstilles ud fra kernestof og delelementer. For erhvervsfag er det følgende:

Gennemførelse

Undervisningen kan med fordel gennemføres ud fra følgende pædagogiske tilgange:

Praksisorientering

Eleverne kan evt. træffe aftale med en virksomhed, hvor de kan hjælpe til ved opfyldning af varer eller status og dermed skabe forbindelse mellem praksis i erhvervet og den teoretiske undervisning.

Anvendelsesorientering

Omverden inddrages i undervisningen og er dermed til at fastholde og motivere eleverne samt understøtte det faglige udbytte.

Tværfaglighed

Grundfagene Afsætning og IT kan inddrage og give opgaven en yderligere dimension omkring optimering af vareindkøb for de forskellige vare samt deres placering i virksomhedens salgsområde.

Helhedsorientering

Elevernes lyst til at lære øges fordi undervisningen er tilrettelagt i et forløb, som knytter an til noget som de kender fra virkeligheden

Differentiering

Det er muligt at udøve både pædagogisk differentiering og niveaudeling så projektet passer til forskellige elevforudsætninger

 

Afsluttende evaluering

Som afslutning på forløbet, kan eleverne forberede en kort præsentation af virksomheden. Grupperne præsenterer på skift de forskellige virksomheder og de processer, varestrømme og omkostninger der forekommer. Evalueringen kan foretages på gruppebasis, hvor der tages udgangspunkt i læringsmålene fra planlægningsfasen.