Vi er alle historieskabte og historieskabende – lav en historisk fortælling om en person i din familie, der har haft betydning for historien - gennemførelse

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Gennemførelse - sådan kan du tilrettelægge undervisningen

Familie

Undervisningen er inddelt i 6 lektioner.

Gennemførelsesdelen findes under 'Relaterede filer'. Her kan du downloade et forslag til lektionsplan. Filen er i "word"-format og kan tilpasses og printes efter behov.

I lektionsplanen fremgår det, hvad både lærer og elever konkret kan gøre. Her er også alle materialer, links og evt. elevopgaver og kopiark.

Relaterede filer

Hent forslag til lektionsplan for undervisningsforløbet "menneskerettigheder i et globalt perspektiv" i word-format her.