Viborg Gymnasium og HF

’Vil du blive bedre, eller vil du se godt ud?" Viborg Gymnasium og HF har arbejdet med læringskultur og mindset.

Hvad?

Viborg Gymnasium og HF igangsatte for nogle år tilbage et projekt på skolen, som fokuserer på at styrke læringskulturen, bl.a. ved hjælp af formativ feedback.

Arbejdet med læringskulturen er inspireret af den amerikanske psykolog Carol Dwecks mindset-tankegang, som sætter elevernes lyst til at udfordre sig selv og mod på at turde forsøge og fejle, for på den måde at lære, i centrum.

Hvordan?

Projektet blev igangsat med et slogan, der hed ’Vil du blive bedre, eller vil du se godt ud?’, idet ønsket var at skrue ned for elevernes præstationsfokus og op for et trygt læringsmiljø. Skolens arbejde kommer til udtryk i to fokusområder:

1) Fokus fjernes fra tests og karakterer og rettes i stedet mod proces og læringskultur, hvor det er godt at kaste sig ud i noget nyt.

2) Der rettes opmærksomhed mod, hvordan der bliver givet feedback, og hvordan feedback kan bidrage til elevens faglige udvikling. Nogle lærere arbejder med formativ feedback inden for mindset-rammen, mens andre lærere arbejder med formativ feedback på anden vis. Hovedfokus er formativ feedback, mens mindset blot er én mulig måde at arbejde med det på.

Eksempler på metoder og redskaber

Lærerne arbejder bl.a. med processkrivning, elev til elev-feedback, karakterfrie afleveringer, fokuspunkter i feedbacken, logbøger og portfolio.

Emneord