Viden og forskning - Dagtilbud

Videns- og forskningsprojekter fra dagtilbudsområdet indenfor læreplanstemaerne, pædagogisk praksis, ledelse af dagtilbud samt it og digital dannelse.

Viden og forskning om pædagogisk praksis

Børn
© Ulrik Jantzen

Fremtidens Dagtilbud

Fremtidens Dagtilbud er et udviklingsprogram, som er udviklet og afprøvet i dagtilbud for 0-6-årige. Dette er den afsluttende evalueringsrapport.
Pædagog og børn i legehjul
© Børne- og Socialministeriet

Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Her på siden finder du et inspirationsmateriale, som kan bidrage til at give inspiration til jeres arbejde med at organisere læringsmiljøet i din vuggestue, børnehave eller dagpleje. Materialet bruges med udgangspunkt i jeres egne pædagogiske intentioner og mål og tilbyder samtidig ideer til løbende refleksion.
Collage med forskellige børneperspektiver
© Pelle Ussing

Børneperspektiver i dagtilbud

Et forskningsprojekt har sat fokus på at udvikle metoder til inddragelse af børnenes perspektiver i udviklingen af dagtilbuddets praksis.
glade børn der trives

Virkningsfulde tiltag i dagtilbud

Forskningskortlægningen, Virkningsfulde tiltag i dagtilbud, er udarbejdet for Kommunernes Landsforening (KL) af forskere fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet som led i KL og kommunernes arbejde med at sikre kvalitet i dagtilbud. Den giver viden om, hvad der virker i forhold til børns læring i dagtilbud.
Inklusion
© Ard Jongsma/Ejerlykke Vuggestue

Pædagogiske rutiner

Hverdagens rutiner fortjener opmærksomhed, for de rummer meget pædagogik, og aktiviteterne giver mening for børnene. Materiale fra UCC belyser og begrunder rutinernes pædagogik, og giver stof til eftertanke og videre arbejde.
3 børn fra en vuggestue

Det nære i det store – børn kan godt trives i storinstitutioner

Det gode børnemiljø er kendetegnet ved nærvær, tryghed og høj trivsel, men når mindre institutioner fusioneres til storinstitutioner, er der en antagelse om, at effektiviseringerne kan forringe kvaliteten af den pædagogiske praksis. Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udarbejdet inspirationsmateriale på baggrund af eksempler fra praksis, der viser, at det gode miljø ikke afhænger af størrelsen på institutionen, men derimod ledelse, organisering og indretning af de fysiske rammer.

Viden og forskning indenfor læreplanstemaerne

Natur
© Danmarks Evalueringsinstitut

Natur og naturfænomener i dagtilbud - en undersøgelse

Danmarks evalueringsinstitut har i 2014-15 undersøgt, hvordan danske daginstitutioner og dagplejer arbejder med natur og naturfænomener i praksis. Undersøgelsen viser, at der er stor variation i, hvor meget, hvordan og hvor bredt dagtilbuddene arbejder med temaet.
Dialogisk læsning med seks børn

Dialogisk læsning - det er nemt at komme i gang

En sjov og effektfuld metode til at lære børn sprog. De lærer nye ord, de får bedre sprogforståelse, de får trænet deres hukommelse og de får lyst til at bruge sproget.
kvinde tysser på børn

Udforskende spørgsmål stimulerer sprog og kognition

Børnehavebørn får sjældent mulighed for at argumentere, forklare og udveksle meninger med andre. Det siger den norske forsker Liv Gjems, der har undersøgt, hvilke typer spørgsmål pædagoger stiller til børnene.
mor og baby kommunikerer

The Hanen Centre

The Hanen Centre forsker og underviser i, hvordan voksne bedst kan understøtte børns sproglige og sociale kompetencer.
to børnehænder mødes

Små børn leger også sammen

Der er mere på spil end blot parallelleg, når små børn leger. Børn ned til etårsalderen leger og indgår nemlig også venskaber med hinanden.

It, medier og digital dannelse

KL´s forskningsprojekt

Digitale redskaber som en medspiller i arbejdet

Løbende henover 2015 har Undervisningsministeriet og KL inviteret landets kommuner til et forskningsprojekt omhandlende forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.