Viden og forskning - grundskole

Oversigt over videns- og forskningspublikationer på grundskoleområdet.

Undervisningsministeriet har igangsat en lang række forskningsprojekter i samarbejde med forskellige forsknings-/vidensmiljøer og eksperter.

Det har blandt andet resulteret i undersøgelser, evalueringer, forskningsresultater og inspirationsmaterialer. 

Materialerne er fordelt under emner og målgrupper på siden herunder.

Nyeste publikationer

Elever
© Ulrik Jantzen

Den pædagogiske praksis i indskolingen

Skolerne opbygger skoledagen i indskolingen meget forskelligt, og der er stor variation i, hvordan lærerne og pædagogerne samarbejder om undervisningen i indskolingen. Det viser et notat , udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.
Skole
© Ulrik Jantzen

Forældreperspektiver på folkeskolen

Langt størstedelen af forældrene synes, at deres barn har en varieret og afvekslende skoledag, hvor barnet klarer sig godt fagligt og trives. 95% af forældrene er enige eller overvejende enige i, at barnets skole er god, at deres barn klarer sig godt fagligt og at deres barn trives i skolen. Det viser en rapport udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.
Skole
© Ulrik Jantzen

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole

I en rapport om skolebestyrelsens rolle i den nye skole udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, ses en stigning i andelen af skolebestyrelsesformænd, der har oplevet at have indflydelse på den retning, som skolen udvikler sig i, og at skolebestyrelserne i høj grad stadig er i gang med at formulere og revidere skolernes principper.
Skole
© Ulrik Jantzen

Skolernes arbejde med holddannelse

Rapporten om skolernes arbejde med holddannelse af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser overordnet, at der ikke er sket en stigning i brugen af holddannelse i folkeskolen, siden reformen trådte i kraft. Rapporten viser også, at det mest udbredte princip for inddeling af eleverne i hold er baseret i på deres faglige niveau, hvilket også var tendensen inden udrulningen af folkeskolereformen.

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet

Elever
© Ulrik Jantzen

Om evaluerings- og følgeforskningsprogrammet

Programmet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål. Det er udviklet i tæt dialog med en række evaluerings- og forskningsinstitutioner og vil løbende resultere i forskningsrapporter og konkret viden, som kan bruges på de enkelte skoler. Rapporterne finder du her på EMU.

Publikationer fordelt efter emne

Elever
© Ulrik Jantzen

Inkluderende læringsmiljøer

Rapporter om tolærerordninger, forældresamarbejde, special-og almenpædagogisk samarbejde om inklusion. Desuden afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov.
Elev
© Ulrik Jantzen

Varieret undervisning

Samling af rapporter om bl.a. motion og bevægelse, udeskole, ro og orden, undervisningsformer, feedback til eleverne, lærersamarbejde og udeskole.
Lego

Elevernes alsidige udvikling

Elevers alsidige udvikling kan styrkes på flere måder. En varieret undervisning, hvor eleverne kan fordybe sig og træne andre evner end dem, de typisk bruger, kan også fremme de sociale kompetencer, viser rapport fra Rambøll.
Lærer og elev
© Ulrik Jantzen

Klasseledelse

Rapporter om effekter af klasseledelse på elevers læring og trivsel. Anbefalinger i forbindelse med inklusion og undervisningsforstyrrende uro - og konkrete råd til udøvelse af klasseledelse.
Elever
© Ulrik Jantzen

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Publikationer med praksiseksempler, forskning og refleksionsspørgsmål til arbejdet med lektiehjælp og faglig fordybelse
Refleksionsskrivning

Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag

En skrivedidaktik kan understøtte den faglige undervisning og give eleverne mulighed for at forme og fastholde den viden, de tilegner sig i forskellige fag.

Publikationer til forvaltning og ledelse

Lærere
© Ulrik Jantzen

Skoleledelse

Publikationer til skoleledelsen i forbindelse med folkeskolereformen, rapporter om pædagogisk ledelse, kvalitetsrapporter og social mobilitet.
Skoleskilt

Forvaltning og kommunal styring

Publikationer om den kommunale styring i forbindelse med folkeskolereformen. Erfaringer med fælles ledelse, inddragelse af pædagoger og personalemæssig og faglig styring i folkeskolen.

Publikationer til fagene

Samarbejde, faglig sparring
© Pexels.com

Viden og forskning - dansk

Opsamlinger fra forskellige videns- og forskningsprojekter samt hovedresultater med relevans for faget dansk.
Italiensk middelalderborg i tåge
© Pexels.com

Viden og forskning - historie

Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for historie.
Lommeregner og matematikbog på rødlig baggrund
© Pexels.com

Viden og forskning - matematik

Opsamlinger fra forskellige videns og forskningsprojekter og hovedresultater med relevans for faget matematik.