Visuel teknik til idégenerering

Lær eleverne at få gode idéer til et emne, hvor de skelner mellem logisk og kreativ tænkning: Brug visuel teknik til nytænkning og idégenerering.

Idéer og nytænkning gennem visuel teknik

COLOURBOX1485152.jpg

"Eksplosiv og uventet vækst" kan føre til projekt om, hvordan det grønnes i Sahara?

Tænkning foregår i ord og billeder. Den visuelle teknik tager udgangspunkt i fysiske billeder, der anvendes til at sætte gang i en idéproces. Billederne får eleverne til at associere, og det fører til nytækning, der skal formidles i ord.

Omfang og målgruppe

Én lektion á 60 minutter på alle niveauer

Formål

Lære eleverne en nem teknik til at få idéer til deres cases eller projektopgaver - eller danske stil.

Forberedelse

Find 7 abstrakte billeder, som der udprintes 4 stk af hver.

Inddel eleverne i grupper á 4

Introduktion

Opstil sammen med eleverne kendetegnene for logisk hhv. kreativ tænkning

Logisk Kreativ

Årsag-virkning

Styret af viden og erfaring

Målrettet tænkning

Selvcensur

Tanker kommer som perler på en snor

osv

Associationer

Tankespring

Spontanitet

Alt er muligt

Tanker kommer som brikker i en mosaik

osv

Gennemførelse

Seks arbejdsfaser i forsøget:

Hvilke idéer giver os vores billede fx til emnet "global opvarming"?

  1. Fordel billederne mellem grupperne.Hver gruppe får ét motiv.
  2. En fra gruppen melder sig til at beskrive, hvad han/hun ser i billedet. De, der lytter får sikkert mange idéer, som de gemmer inde i hovedet.
  3. Hver især skriver de idéer og associationer ned, som de fik under punkt 1 og 2.
  4. Hver især præsenterer sine idéer/associationer for deres gruppe
  5. Gruppen forbereder en præsentation af sit samlede idékatalog for klassen. Eleverne kan fx sortere og systematisere idéerne efter samhørighed.
  6. Grupperne præsenterer deres idéer for klassen

Opsamling

Hvordan gik arbejdet med at skabe idéer?

Kunne eleverne holde den logiske tænkning udenfor?

Kreditering

Annemarie Lübben, Niels Brock Copenhagen Business College

Læs mere her...

Design

Kreativitet kan læres!

Hvordan skaber du et miljø, hvor tankerne sprudler og idéerne står i kø? Her kan du lære teknikker og få tips om konkrete øvelser!
COLOURBOX2580371.jpg

Den kreative platform

Den Kreative Platform er en procesmetode fra Aalborg Universitet, der er udviklet til at skabe kreativitet og nytænkning. Den har den egenskab, at den udvikler elevernes kreativitet, mens de arbejder eller bliver undervist.
COLOURBOX5109861 vejrheks.jpg

Idémager - et innovationsspil

Idémager er et hurtigt og simpelt spil, der handler om at få og udvikle idéer. Spillet guider eleverne gennem de første stadier af en innovationsproces, hvor de skal skabe byrum, lave nye boldspil, gentænke fortællinger eller sælge rejser.
COLOURBOX2785316.jpg

Kreativitet: 3D-cases

3D cases er små øvelser der forbereder eleverne på at kunne anvende sin viden uhæmmet uden at lade sig begrænse af deres faglige, sociale og kulturelle baggrund.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord