Vurdering af leksika på nettet

Lad eleverne undersøge 3 ofte brugte online-leksika og overveje saglighed og pålidelighed.

Vurdering af leksika

wikipedia.JPG
© wikipedia.org

Er Wikipedia en pålidelig kilde?

Formål

Lære eleverne at forholde sig kritisk til al information og kunne vurdere validitet, aktualitet, relevans

Omfang

30 minutter

Forberedelse

Eleverne kan overveje hjemmefra, hvordan de søger informationer, og hvordan de vurderer deres kilder.

Gennemførelse

Lad eleverne søge på et aktuelt, lettere politisk tonet emne, som fx "Drivhuseffekt" på disse tre sites. Bed dem om at besvare nedenstående spørgsmål.

Den Store Danske

Leksikon.org

Wikipedia

  1. Hvilke kilder er artiklerne baseret på? Hvor gamle er kilderne?
  2. Hvem har skrevet de artikler, I har fundet? Er det fagfolk på området?
  3. Hvornår er artiklerne opdateret sidst?
  4. Kan I se historik for artiklerne?
  5. Hvilket leksikon vil I helst stole på?
  6. Undersøg leksikon.org nærmere. Hvad er deres formål?
  7. I mange tilfælde kan Wikipedia være et rigtig godt opslagsværk - men ikke når det gælder politiske og kontroversielle emner. Hvorfor ikke?

Opfølgning

Samtal med eleverne om, hvor flydende tekster på nettet er: Sider kan fjernes, indholdet kan ændres. Hvis de baserer en opgave på vigtige informationer fra et bestemt site, kan de derfor ikke nøjes med at angive url og dato, men de må også gemme et screendump som dokumentation.

Kreditering

Baseret på "Veje til digital dannelse" af Anne Boie Johanesson

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord