Webinarer og Ny Nordisk Skole

Samling af webinarer afholdt i forbindelse med Ny Nordisk Skole

Afholdte webinarer (8)

Fra november 2013 blev der tilbudt webinarer  med udvalgte inspiratorer og relevante forskere. NSS-institutionerne kunne tilmelde deltagere og optagelser af webinarerne blev tilgængelige i NSS-biblioteket på EMU.dk 

Webinaroptagelse: Fra selvledelse & medledelse til delt lederskab

Susanne Thomsen Jensen Webinar#3
© Susanne Thomsen jensen
Video og slides fra Ny Nordisk Skole-webinaret med vicerektor Susanne T. Jensen fra Odder Gymnasium er klar. Vi diskuterede ledelse og medledelse i organisationen - fra best practice til next practice. Målgruppen var alle typer ledere fra hele 0-18-årsområdet.

Webinaroptagelse: Medieleg i dagtilbud

Klaus Thestrup
© Klaus Thestrup
Børnehaver og andre dagtilbud var målgruppen for det første webinar, EMU afholdt for Ny Nordisk Skole, NNS. Webinarerne er en del af et ”NNS-bibliotek”, der nu er afviklet på EMU Danmarks læringsportal.

Webinaroptagelse: Veje til uddannelse

Anne Görlich
© Anne Görlich
Video og prezi-slides. Anne Görlich forsker i udsatte og sårbare unges vej til uddannelse og har undersøgt, hvilke unge der har svært ved uddannelse, og hvad de har brug for for at kunne tage en uddannelse. Anne er ph.d-studerende ved Center for Ungdomsforskning (CeFu).

Webinaroptagelse: Styrk hverdagssamtalen

Malene Slott Nielsen
© Styrelsen for It og Læring
Video og slides fra webinaret er nu klar. Den daglige samtale er essentiel for børns sprogtilegnelse. I webinaret Styrk hverdagssamtalen var der oplæg om – og mulighed for at diskutere - udfordringerne med at skabe plads til hverdagssamtalen. Oplægsholder: Malene Slott Nielsen, ph.d., adjunkt (UCL) og EMU-redaktør.

Webinaroptagelse: Målstyret undervisning (1)

Bettina Victoria Iverssøn
© Bettina Victoria Iverssøn
Se video og slides fra Victoria Iverssøns første webinar. Victoria har været lærer på Vedbæk skole, og hun har - inspireret af John Hattie og James Nottingham - selv udviklet en række undervisningsmaterialer til arbejdet med målstyret undervisning og læring for alle.

Webinaroptagelse: Mere om målstyret undervisning (2)

Victoria Iverssøn
© Victoria Iverssøn
Video og slides er nu klar. Få konkrete værktøjer til at planlægge et læringsmålstyret forløb, som tilgodeser synlig læring. Victoria Iverssøn har - inspireret af John Hattie og James Nottingham - selv udviklet en række undervisningsmaterialer til arbejdet med målstyret undervisning og læring for alle. Webinar blev afholdt den 27. oktober '14.

Vis alle Vis færre