Materialer fra webinarer om prøveformer

Her kan du finde materialerne fra de afholdte webinarer om prøveformerne.

Se webinarer om prøveformer

Tre elever ved bærbar

På ministeriets hjemmeside er der samlet information om alle afholdte arrangementer. Se materialer og henvisninger i højre spalte.

Relaterede filer

Afholdt den 30 marts 2016:Historie, kristendomskundskab og samfundsfag. I dette oplæg gennemgås prøven med selvvalgt problemstilling trin for trin, og der stilles skarpt på de enkelte elementer i prøveforløbet. Oplægget indeholder eksempler på prøveforløbs indhold og redskaber til vurderinger af elevernes præstationer.
Afholdt 20 april 2016: Idræt. Her finder du svar på prøvens indhold, form og rammer. Der guides desuden til, hvad du som lærer kan gøre før faget udtrækkes, når prøven er udtrukket og under prøven. I oplægget findes også konkrete bud på, hvordan du vurderer elevernes præstationer.
Afholdt 4. oktober og 25. oktober 2016: Dansk. Prøven i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet
Afholdt 24. november 2016:Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Emneord