Who am I?

Eleverne skal lave en lille præsentation af sig selv med tale og billeder

Formål

Forløbet handler om, at eleverne tilegner sig ord og faste fraser, der kan bruges, når de taler om sig selv på engelsk. Formålet er, at eleverne kan præsentere sig selv på engelsk. 

Omfang

Forløbet varer ca. 5-6 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Who am I? - Planlægning

Skilte
Det er en forudsætning, at eleverne har mulighed for at tage billeder med mobil og/eller tablet.

Forenklede Fælles Mål

Engelsk
1. - 4. klasse
Mundtlig kommunikation
Samtale
Fase 3
Eleven kan deltage i enkle, forberedte samtaler om nære emner med støtte
Eleven har viden om støttemateriale
Præsentation
Fase 3
Eleven kan kort fortælle om sig selv
Eleven har viden om ord og fraser til at præsentere sig selv