AT-2016 "Grænser": Begynd her!

Her finder du inspiration fra fagene til 2016´s emne i AT "Grænser": Forslag til sager, problemstillinger og materiale. Se rundt på fagenes sider og find idéer! Her er også links til elevside plus eksterne sites med materiale. Er du i tvivl om kravene til opgaven med innovation, er her link til AT-håndbog fra Egaa gymnasium.

Om materialet

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende og beskyttende, inkluderende og ekskluderende. Det fører nogle gange til tryghed, andre gange til konflikter og utryghed. Når grænser sættes eller overskrides, udfordres og inspireres vi til at finde innovative løsningsmuligheder. 

Globus på bord

Eleverne går fra sag til fag - de skal gøre brug af de relevante fags metoder og teori

Kontakt redaktøren

Har du relevant inspirationsmateriale, gode idéer eller savner du noget? Kontakt redaktøren Hanne Heimbürger på hh@ucc.dk.

Nedenfor finder du mere om de overodnede problemstillinger, fagenes sider med inspiration samt hovedområdernes teori, empiri og metode med links til fagenes sider med teori og metode.

Overordnede problemstillinger (1)

Opgaveformuleringer til eleverne 

Du skal vælge opgave A eller opgave B.  

Opgave A

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. 
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Opgave B

Du skal undersøge en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser udgør et problem for noget eller nogen. Du skal udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. 
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

AT-2016: De overordnede problemstillinger

Højdespring
"Grænser" er emnet for AT-2016. Læs her ministeriets udfoldelse af de centrale problemstillinger inden for dette emne.

Fagenes sider (21)

AT-2016 Billedkunst og Design

COLOURBOX4528179_landart.jpg
Temaer GRÆNSER giver mulighed for inddragelse af billedkunst eller design på mange måder og med mange forskellige fag. Denne side revideres løbende og kolleger opfordres til at indsende forslag til redaktøren: gitte.normand@skolekom.dk

AT-2016 Dansk og retorik

Billede af bom
Grænser er emnet for AT-2016, og det giver mange muligheder for, at dansk og retorik kan indgå som fag. Skriv gerne dine ideer til redaktøren på lha@nyborg-gym.dk

AT-2016 Dramatik

spoergsmaal_0.jpg
Årets AT-emne er nu offentliggjort. Hold øje med inspiration her på emu'en og send gerne dine egne ideer og tanker til emu-redaktøren på julie@wittrup.org , så vi hurtigt kan få skabt en fælles idébank

AT-2016 Engelsk (Grænser)

Ingen grænser
Vær med til den fælles brainstorm - skriv ind på vores fælles Padlet forum. Der er mange forskellige platforme, og jeg vil sætte stor pris på hjælp til at samle forslagene ét sted. Hvis I ser gode ideer, så bed gerne ophavsmand/kvinde om at kopiere det ind på den fælles Padlet, så det kan komme med i idekataloget.
 
 Mvh.
 Christine Lehn-Schiøler

AT-2016 Erhvervsøkonomi

Pil der gennembryder en mur
AT-temaet om grænser giver muligheder i erhvervsøkonomi. Her ses eksempler på emner. Yderligere eksempler modtages gerne via kbu@vestfyns.dk

AT-2016 Fransk

Det franske flag
Inspiration, tanker og idéer til dette års AT-eksamen, nu hvor den officielle overskrift GRÆNSER er blevet meldt ud.

AT-2016 Fysik

relativitetsteori
Her er redaktøren for fysiks forslag til hvordan fysikfaget kan indgå i årets AT-tema. Skriv gerne dine forslag til redaktøren på michael.brix.pedersen@gmail.com

AT-2016 Historie

fattighjælp.jpg
© Allan Ahle
Årets AT emne 2016 om ”Grænser” tilbyder en lang række muligheder for historie. Se her om de mange muligheder som redaktøren har samlet for at inddrage historie i emnet / sagen.

AT-2016 Idræt

Højdespring
Årets AT-tema om grænser rummer mange muligheder for at inddrage idrætsfaget i samspil med andre fag. Her er nogle forslag til emnet samlet af redaktøren. Har du flere forslag er du velkommen til at kontakte redaktøren på henrikmlm@me.com

AT-2016: Grænser - It-fag

menneskerettighederne.jpg
© Amnesty International
Ideer og links til sager til it-fagene i eksamensopgaven i almen studieforberedelse 2016 Grænser - kom også med dine bud i vores fælles brainstorm.

AT-2016 Kemi

Kemi
Nogle forslag til hvorledes temaet om grænser giver muligheder for kemifaget i samspil med andre fag. Skriv selv dine forslag til redaktøren på jg@sctknud-gym.dk.

AT-2016 Kinesisk

边界 grænse
Find inspiration til hvordan kinesisk kan indgå i elevernes AT-projekt. I modulet giver jeg eksempler på sager, hvor kinesisk kan spille sammen med flere af gymnasieskolens øvrige fag.

AT-2016 Matematik

Pil der gennembryder en mur
Her finder du inspiration til AT-2016 med matematik. Denne side er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.

AT-2016 Musik

pen
Årets AT-tema rummer mange muligheder for fagsamarbejde. Her er nogle forslag. Skriv selv de forslag I har diskuteret på skolerne til redaktøren på gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk

AT-2016 Naturgeografi

dansk grænsebom
© Laust Wium Olesen
Inspirationsside med ideer til valg af en sag om grænser, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

AT-2016 Psykologi

Ideer
AT-temaet om grænser giver mange muligheder i Psykologi. Redaktøren har på denne side samlet en række eksempler og modtager gerne mange flere forslag på ark@horsenshfogvuc.dk.

AT-2016 Religion

Pil der gennembryder en mur
Her kan du finde inspiration til årets AT-opgave med religion som deltagende fag. Skriv selv dine forslag ind til redaktøren på kt@hfc.dk.

AT-2016 Samfundsfag

ingen adgang
Årets AT tema rummer mange muligheder for samfundsfag i samspil med andre fag. Her er nogle få forslag. Skriv selv dine forslag på den tilknyttede Padlet (elektronisk opslagstavle - se relaterede links) eller til redaktøren på joergen.lassen1@skolekom.dk.

AT 2016 Spansk: Grænser

hindring
Ideer og links til sager med spansk til eksamensopgaven i almen studieforberedelse 2016 Grænser - kom også med dine bud i vores fælles brainstorm.

Hovedområdernes teori, empiri og metode

Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et fag repræsenterer kun sig selv og ikke et bestemt hovedområde, når det indgår i et samarbejde med andre fag. Men videnskabsfagene er historisk funderet i et fagligt fællesskab med andre fag, som de har et tættere slægtsskab med, og hvor der er en længere tradition for et fagligt samarbejde. Se links til humanistiske fags metoder her!
Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal der være et betydeligt samarbejde på tværs af hovedområderne, og det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!

Se også...

Færøernes og Grønlands flag
© Laust Wium Olesen

AT-2016 "Grænser" (For stx-elever)

Grænser er emnet til årets eksamen i almen studieforeberedelse. Her kan du se lærerne over skulderen og finde inspiration til interessante sager eller spændende problemstillinger. Læs også om synopsis med og uden innovation og om eksamen i AT.
Innovationsmodel

AT-håndbog med kapitel om innovation fra Egaa Gymnasium

Find inspiration til, hvordan man forbereder lærere og elever på innovation i AT i denne håndbog fra Egaa Gymnasium! Læs også det PowerPoint, som blev brugt på skolens PR-møde: Her er de helt centrale pointer opsummeret.
Våde blade.jpg
© Hanne Heimbürger

Se hvordan du får eleven til at kombinere faglige metoder og metodiske refleksioner

"Problemet opstår, fordi eleven kan belyse sin sag alene ved hjælp af sine fag-faglige metoder, så de meta-metodiske refleksioner for den enkelte elev kommer til at fremstå som irrelevante og vanskelige at integrere i arbejdet med sagen. For at modvirke denne situation har vi udviklet den videnskabelige basismodel som en ramme, eleverne kan arbejde ud fra i forbindelse med deres projekter", skriver Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell.
Foredrag

Teori, metode og videnskabsteori i AT - Begynd her!

Eleven skal arbejde med sagen ved hjælp af fagene. Fagene kommer med al deres viden, med deres særlige terminologi og med et beredskab af teorier og metoder som værktøjer til at belyse sagen og opnå indsigt. Hent inspiration fra fagenes sider med metode.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Inspiration til AT-2016 fra undervisning.videnskab.dk baseret på evidens
Vil du bruge tv-udsendelser, kan du ofte finde dem på MitCfu.dk. (Kræver abonnement). Du kan streame dem direkte, booke tilladelse til at eleverne streamer dem eller bestille dem på dvd. Kontakt dit lokale Center for Undervisningsmidler, hvis du er i tvivl.

Emneord