Børnerettighedsdagen 2017

Vil jeres skole sætte fokus på vilkårene for børn på flugt mandag den 20. november 2017 sammen med Red Barnet? Børnerettighedsdagen markerer jubilæet for FN’s børnekonvention, og i år sætter Red Barnet fokus på flygtningebørns rettigheder med nye undervisningsmaterialer til alle trin i folkeskolen.

På www.redbarnet.dk/børnerettighedsdag kan man tilmelde hele skolen, et trin eller klassen. Tilmeldte får tilsendt inspirationskatalog, banner og balloner.

I børnekonventionen står der blandt andet, at alle børn har ret til en barndom med tryghed, skolegang og fritid. Desværre betyder krige og katastrofer, at mange børn verden over får krænket deres menneskerettigheder. Derfor sætter Red Barnet fokus på flygtningebørns rettigheder på børnerettighedsdagen 2017. Det gør vi blandt andet ved at udgive tre nye undervisningsmaterialer om flugt – et til hvert grundtrin. I kan vælge at markere dagen på den officielle dato den 20. november, over flere dage eller eventuelt på en anden dato i november, som passer jer bedre.

Sidste år slog man rekord: Over 46.000 elever på 244 skoler markerede børnerettighedsdagen sammen med Red Barnet under overskriften #stopvoldmodbørn.

Red Barnet håber at slå rekord igen i år, så endnu flere børn i Danmark får kendskab til børns rettigheder.

Red Barnet laver et inspirationskatalog med masser af aktivitetsforslag til elever i 0.-10. klasse, så det er let at arrangere dagen. Når skolerne har tilmeldt sig dagen på hjemmesiden,  så sender Red Barnet inspirationskataloget, balloner og et banner. Det hele er gratis.

Læs mere på www.redbarnet.dk/børnerettighedsdag.

Børnerettighedsdagen 2017