Europa-Kommissionen - hvad er det?

EU-Kommissionen er den udøvende magt i EU-systemet. Det er kun Kommissionen, der kan foreslå love og regler for hele EU.

Kommissionen skal sikre en EU-lovgivning, der ikke er præget af enkelte landes egne interesser. Det er nemlig Kommissionens opgave at sørge for hele fællesskabets interesser.

Få meget mere at vide om Europa-Kommissionens opgaver og ansvarsområder, baggrund, funktioner og historie på denne temaside.