Fagligt forankret innovation - afslutning af grundforløbet

Lad 1. g. eleverne afslutte deres grundforløb med at lave et spil om, hvad de har lært. Træn dermed deres kreative og innovative kompetencer.
Filmrulle
Eleverne bestemmer selv udformningen af deres spil

"Udarbejd et spil med fokus på den viden I har tilegnet jer i de forskellige fag indtil nu". Sådan lyder opgaven til eleverne. Resultatet kan bruges til fx Åbent Hus til at udfordre forældre og søskende.

Eleverne arbejder med idégenereringsværktøjer, idéudvælgelse, idéforbedring og endelig at udføre, forbedre og præsentere/anvende. 

Beskrivelse af metoderne finder du i publikationen "Metoder", som findes på Materialeplatformen.

Vil du have yderlige indspiration om innovation, kan du begynde her.