Forældre kan fremme trivslen i børnenes klasser

Børns Vilkår opfordrer forældre og lærere til at bruge de kommende forældremøder på at sætte klassens trivsel på dagsordenen.

Hver femte elev i 4-9. klasse mobbes. Det er de voksnes ansvar, mener Børns Vilkår og TrygFonden, som har udarbejdet et interaktivt dialogredskab - #DeVoksnesAnsvar - som forældre og lærere med stor fordel kan gøre brug af ved de mange forældremøder, der afvikles hen over de næste uger.

”Det er meget lettere at forebygge end at stoppe mobning. Derfor er det vigtigt, at forældre engagerer sig i både deres egne børns og klassens generelle trivsel, da børn trives bedst i klasser med et godt forældresamarbejde. Dialogredskabet kan her være nyttigt, da det er skræddersyet til at få klassens trivsel på dagsordenen i forældregruppen,” siger Sanne Lind, børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.

#DeVoksnesAnsvar består af en række små film med dilemmaer, som forældre og lærere gennemgår i løbet af forældremødet. Dilemmaerne handler om fællesskabet, uro, sociale medier og hårdt sprog – emner, der går igen i de mange årlige opkald til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår.

Forældrene i 5. klasse på Rudolf Steiner Skolen i Odense, benyttede #DeVoksnesAnsvar, da forældrene oplevede stigende problemer med støj og uro i børnenes klasse - og et hårdt og til tider krænkende sprog eleverne imellem.

Ifølge forældrerepræsentant Nanna Lindø var der stor tilslutning til et forældremøde, hvor forældrene blev inddelt i fire grupper, der efter hver case brugte ti minutter på at snakke om, hvordan forældrene kunne håndtere en lignende situation i klassen.

”En forælder fra hver gruppe skrev notater undervejs, og da vi havde været igennem seks cases på en time, brugte vi en time på en fælles snak, hvor vi fandt fælles fodslag og en rød tråd i vores notater. Vi renskrev efterfølgende klassens TrivselsPlan og sendte den til godkendelse hos forældrene. Fyraftensmødet og brugen af #DeVoksnesAnsvar var en øjenåbner for både forældre og lærere. Der var opstået lidt fnidder i krogene, men det er vi kommet helt ud over efter mødet, hvor vi fandt vi ud af, at alle vil det bedste for klassen,” fortæller Nanna Lindø, der kalder #DeVoksnesAnsvar for en ’gave’:
”Materialet krævede næsten ingen forberedelse og selve gennemførelsen var meget effektiv og stram. Vi fik et kæmpe udbytte i forhold til den indsats, man kan forvente af os som engageret, men travl, forældregruppe.”


Yderligere oplysninger:
Seniorpressekonsulent Marianne With Bindslev, tlf. 20204459, marianne@bornsvilkar.dk

Er der problemer med trivslen i dit barns klasse?
Man kan let komme i tvivl om, hvad man skal gøre, hvis der opstår problemer i ens barns klasse. Derfor har Børns Vilkår og TrygFonden udviklet #DeVoksnesAnsvar, som er et gratis interaktivt redskab, der kan benyttes af forældregruppen til at skabe fokus og tage medansvar for børnenes trivsel i klassen. Redskabet er skræddersyet til et forældremøde. Det er nemt, enkelt og kræver ingen forberedelse og tager ca. 30-60 min. at gennemføre. Du kan læse og se meget mere her: https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/devoksnesansvar/gratis-interaktivt-redskab?utm_source=skoler-intranet&utm_medium=link&utm_term=dk-skoler&utm_content=interaktivt-redskab&utm_campaign=C-20160304-DeVoksnesAnsvar-2016