Forenklede Fælles Mål og materialer på EMU.dk

Grundskoleområdet på EMU er nu åbnet som vidensportal med nyt og revideret indhold til lærere og pædagoger, der arbejder i grundskolen. Samtidig byder vidensportalen på en ny dynamisk visning af de forenklede Fælles Mål.Klik ned i målhierarkiet for de forenklede Fælles Mål, og find det ønskede kompetenceområde eller det enkelte færdigheds- eller vidensmål.

Herefter vil du med et klik kunne finde relevante undervisningsforløb eller anden faglig inspiration til netop det fundne kompetenceområde eller enkeltmål. Der vil være eksempler og inspiration til alle fag og obligatoriske emner, men ikke til samtlige enkeltmål.
Under det enkelte fag kan du også nå de Forenklede Fælles Mål for faget.
Formålet med vidensportalen er at styrke elevernes læring og trivsel, så alle børn lærer så meget som muligt. Det skal blandt andet ske ved at lærer- og pædagogisk personale føler sig hjulpet og inspireret til at forbedre og kvalitetssikre læringsaktiviteter og undervisningsforløb.
Vi håber, du vil tage godt imod vidensportalen og komme med ros og ris, så vi kan gøre den endnu bedre.
Sidst på året vil der i nyt design blive suppleret med materiale til skoleledelser, kommunale forvaltninger og til forældre.
Hvis du oplever problemer med visningen af siderne, eller ikke kan gå til fagenes læseplaner, vejledninger og målstruktur, så skyldes det, at du anvender en ældre internetbrowser. Prøv derfor at opdatere din browser. Det giver også større sikkerhed.