GeoGebraMesterSKAB - Præsentation af vinderflag.

Der er fundet en vinderklasse i konkurrencen på ggbmesterskab.dk.

Der blev i forbindelse med konkurrencen indsendt svar fra 32 klasser rundt omkring i Danmark, og de mange flotte og kreative svar er nu blevet set igennem.

Tirsdag den 1. november klokken 9 bliver vinderen således annonceret og en præsentation af vinderen af indskolingskonkurrencen lægges på hjemmesiden.