Ingen entydige effekter af forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning

De endelige resultater fra forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning viser, at der ikke er fundet indsatser i programmet, som entydigt kan hjælpe tosprogede elever.

Ingen entydige effekter af forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisningHvordan kan vi styrke de tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling? Det skulle forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning være med til at give svar på.

De endelige resultater fra forsøgsprogrammet viser, at det ikke er lykkedes at finde tiltag, som entydigt har effekt for de tosprogede elever.

Forsøg med modersmålsundervisning og flere timer i dansk 

Fra 2013 og frem til sommeren 2016 er der som led i forsøgsprogrammet gennemført indsatser på en række folkeskoler på 1. klassetrin og mellemtrinnet.

Indsatserne skulle styrke de tosprogede elevers faglige kompetencer, motivation, selvværd og glæde ved at gå i skole.

Indsatserne består af modersmålsundervisning på 1. klassetrin, flere timer i dansk på mellemtrinnet og undervisning i Almen Sprogforståelse på mellemtrinnet.

Enkelte effekter af forsøgsprogrammet

Der er fundet enkelte effekter af forsøgsprogrammet. For eksempel har modersmålsundervisning på 1. klassetrin en positiv effekt for de arabisk talende elevers trivsel og deres sproglige kompetencer på arabisk.

Men der er ikke fundet lignende effekter for de øvrige tosprogede elever, som har modtaget denne indsats, eller på elevernes kompetencer i dansk.

Til forsøgsprogrammet har der været tilknyttet en rådgivende ekspertgruppe, som blandt andet skulle vurdere perspektiverne i forsøgsprogrammets resultater. Ekspertgruppens vurdering er, at indsatserne – som de er gennemført i forsøgsprogrammet – ikke giver en løsning på udfordringen med at løfte de tosprogede elevers faglige udbytte i dansk i skolen.