Konference om specialundervisningstilbud i folkeskolen

Torsdag den 12. januar 2017 afholdes konference om specialtilbud på VIA University College i Aarhus. Hovedformålet er at præsentere resultaterne fra den første afrapportering af undersøgelse af specialtilbud i folkeskolen efter reformen.
Elever
  

Målgruppen for konferencen er praktikere i specialtilbud, dvs. medarbejdere og ledelse, og kommunale repræsentanter. Øvrige interesserede er også velkomne på konferencen.

"Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud i den nye folkeskole" er en totalundersøgelse af alle landets specialtilbud og løber over en fireårig periode fra 2016-2019.

Undersøgelsen sætter fokus på, hvad der kendetegner specialundervisningstilbuddenes organisering, undervisningspraksis og elevernes faglige og sociale udvikling samt trivsel.

Specialundervisningstilbud i undersøgelsen omfatter bl.a. specialklasserækker på folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, efterskoler med særligt tilbud, ungdomsskoler med specialklasser og opholdssteder.

Undersøgelsen gennemføres af Rambøll i samarbejde med VIA og UCC i perioden 2016-2019.

Konferencen

Resulterne fra undersøgelsen offentliggøres og præsenteres på en konferencen.

Der vil  være oplæg fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ligesom konferencen vil være en oplagt anledning til videndeling mellem de mange forskellige specialtilbud, der tilbyder undervisning i Danmark. 

På konferencen afholdes workshops om temaerne:  

  • Fælles Mål i specialtilbud 
  • Struktur og genkendelighed som kerneelementer i den specialpædagogiske praksis
  • Udvikling af elevernes sociale kompetencer i specialtilbud

Tid og sted

12. januar 2017 kl. 10.00-15.00
VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.
Pris: 350 kr. pr. deltager. 
Der er begrænsning på antal pladser. Max 3 deltagere pr. specialtilbud.

Tilmeld dig her