Mål og læseplaner til forsøgsvalgfag i teknologiforståelse og spansk

Undervisningsministeriet har udarbejdet mål og læseplan til brug for forsøg med valgfag i folkeskolen i teknologiforståelse (etårigt) og spansk (treårigt).

Din skole kan søge om at deltage i forsøg med treårigt valgfag i spansk eller vælge at udbyde etårigt valgfag i teknologiforståelse som kommunalt valgfag.

Der ligger fagformål, forsøgsmål og læseplaner klar: Deltagelse i det treårige valgfag i spansk kræver dispensation fra ministeriet.

Find mål og læseplaner her: Teknologiforståelse og spansk