Matematisk opmærksomhed i Dagtilbud

Vigtigt og aktuelt indsatsområde - også i forhold til Fælles Mål for Børnehaveklassen. På EMU Dagtilbud giver Bent Lindhardt en grundig indføring i, hvad matematisk opmærksomhed er og hvorfor tal og matematik har en vigtig plads i den pædagogiske dagtilbudspraksis - 1. del.Børn der leger med former og tog
Må kun bruges i disse områder/målgrupper: 

Matematisk opmærksomhed

Hvorfor hører matematik hjemme i Dagtilbud? Hvordan kan matematisk opmærksomhed indgå i rutinerne i daginstitutionen? Hvorfor bør opmærksomheden på tal og antal, størrelser, former og mønstre være en naturlig del af pædagogikken allerede fra vuggestuen?

Bent Lindhardt er lektor i Matematik ved University College Sjælland og bidrager i disse moduler med eksempler på, hvordan begrebet matematisk opmærksomhed kan omsættes i dagtilbud.


Modulerne indeholder blandt andet viden om...

Børn anvender deres sanser til at lære om verden. De danner for eksempel begreber om sprog længe før, de lærer at tale, og de danner matematiske begreber længe før, de lærer at addere og subtrahere i skolen.