Nyt tema om gymnasiereformen

Med gymnasiereformen skal fokus på feedback og evalueringskultur styrkes yderligere - men hvad siger forskningen og hvilke erfaringer har skolerne allerede gjort sig? Se video og læs mere på et nyt tema om gymnasiereformen.

Det nye tema om gymnasiereformen sætter i foråret 2017 fokus på formativ evaluering.

Du kan høre to oplæg om formativ evaluering - fra Danmarks Evalueringsinstitut og fra Naturfagenes Institut på Københavns universitet.

Du kan også se en række videoer fra gymnasier, der har arbejdet med formativ evaluering og høre deres erfaringer.  For eksempel Fredericia Gymnasium, der har arbejdet med formativ feedback og skriftlighed.

Skoleudvikling i praksis - SIP

Materialet på sitet tager udgangspunkt i SIP-kurserne fra foråret 2017, som handlede om formativ feedback og evaluering.

Link: Tema - Reform af de gymnasiale uddannelser