Nyt turboforløb for fagligt udfordrede elever

Kommuner og folkeskoler kan nu melde sig til at afprøve turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse i skoleåret 2017/2018.

Satspuljeprojektet om turboforløb giver ikke-uddannelsesparate elever i 8.klasse mulighed for at deltage i et turboforløb af to ugers varighed. Her modtager de intensiv undervisning, der kan hjælpe dem op på et fagligt højere niveau.

  • Satspuljeprojektet ledes af TrygFondens Børneforskningscentrer ved Aarhus Universitet i samarbejde med Metropol, VIA og Rambøll Management Consulting.
  • Projektet er finansieret af satspuljemidler fra Undervisningsministeriet.
  • Første runde af satspuljeprojektet blev gennemført i skoleåret 2016/2017.

Det besluttes ved lodtrækning om eleverne skal gennemføre forløbet "Dit liv, din læring" eller forløbet "Strategier til læring".

I "Dit liv, din læring" arbejder eleverne målrettet med personlige og sociale kompetencer.

I "Strategier til læring" arbejder de med læringsstrategier, arbejdsteknikker og -vaner, organisering, samarbejde og feedback.

Efter forløbet modtager eleverne otte ugers opfølgning, så de kan opretholde deres gode udvikling.

Positive erfaringer fra 2016/17

En lang række af landets folkeskoler har allerede afprøvet satspuljeprojektet om turboforløb for fagligt udfordrede elever i skoleåret 2016/2017, og erfaringerne er positive.

Det skyldes blandt andet, at det ofte kræver en ekstraordinær indsats og et særligt fokus på de pågældende elever at løfte dem fagligt.

Du kan læse mere om satspuljeprojektet i denne pjece og på uvm.dk 

Relaterede filer

Her finder du informationsmateriale om forsøget med turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8.klasse - Trygfondens Børneforskningscenter.