Orienteringsbrev nr. 3 om implementering af gymnasiereformen til de gymnasiale institutioner

Orienteringsbrev fra ministeriet om lovarbejdet, arbejdet med den nationale sprogstrategi, SIP-kurser og info om strategigruppen for naturvidenskabsstrategi.
Gymnasiereform

Orienteringsbrevet fra Ministeriet for Børn, Undervising og Ligestilling er målrettet alle i den gymnasiale sektor - og andre med interesse for gymnasiereformen.